Archive | Aksoy Ahmet Fazıl

Ahmet Fazıl Aksoy

Ahmet Fazıl Aksoy hayatı ve eserleri (1949 –

Ahmet Fazıl Aksoy: Türk Empresyonist Ressam 1949’da Samsun’da doğan sanatçı, İlk ve Ortaöğretimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Hukuk Fakültesinde eğitimine devam etmiştir. Mezun olduktan sonra kısa bir süre Avukatlık yapan Sanatçı, 1980’den sonra tamamıyla resme döndü. Empresyonizmi kendi resim anlayışıyla yorumlayan sanatçı, daha çok İstanbul resimleriyle tanınır. Eserleri yurt dışında, özellikle İngiltere’de özel koleksiyonlarda, Türkiye’de […]

btt