Pompeo Batoni hayatı ve eserleri (1708 – 1787)

Pompeo Batoni İtalyan Rokoko Ressamı Pompeo Batoni 1708’de Lucca’da doğdu. İlk eğitimini Sebastiano Concas ve Agostino Masuccis’ten aldı. Rokoko akımının temsilcilerindendir. 18. yüzyıl

Devam