Sürrealizm nedir ve sürrealist ressamlar listesi

Sürrealizm Sürrealizm kelimesini Türkçeye “Gerçeküstü akımı” olarak çevirebiliriz. Bu akım, Empresyonizm, Kübizm, Fovizm gibi teknik planda devrimler çerçevesine uyan ekollere

Devam