Sürrealizm nedir ve sürrealist ressamlar listesi

Sürrealizm nedir ve sürrealist ressamlar listesi Sürrealizm kelimesini Türkçeye “Gerçeküstü akımı” olarak çevirebiliriz. Bu akım, Empresyonizm, Kübizm, Fovizm gibi teknik

Devam