Archive | Akbulut Ahmet Ziya

Ahmet Ziya Akbulut

Ahmet Ziya Akbulut (1869 – 1938)

Ahmet Ziya Akbulut: Türk Ressam Sanatçı 1869’da Istanbul’da doğmuş, 1887’de Harbiye’den mezun olmuştur. Sanat eğitimini Osman Nuri Paşa ve Hoca Ali Rıza Bey’den alan Akbulut Harbiye resimhanesine atanmış ve 1894 yılına kadar burada çalışmıştır. 1898‘de Kuleli’den ayrılarak Askerî Okullar Matbaası Müdürlüğü‘ne geçti. 1913 yılında Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilmiştir. 1914’te Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi’de […]

btt