Joseph Rodefer DeCamp hayatı ve eserleri (1858 – 1923)

Joseph Rodefer DeCamp Amerikalı Empresyonist Ressam Joseph Rodefer DeCamp 1803’de Cincinnati, Ohio’da doğdu. 1870’lerin ikinci yarısında arkadaşı Frank Duveneck ile

Devam