Onnik der Azarian Hayatı ve Eserleri (1883 – 1935)

Onnik der Azarian Ermeni Asıllı Türk Ressam Onnik der Azarian 1883’de İstanbul’da doğdu. Genç yaşta resim çalışmalarına başladı ve döneminin

Devam