Jacopo da Ponte Bassano hayat ve eserleri 1510-1592

Jacopo da Ponte Bassano İtalyan Mannerist Ressam Jacopo da Ponte Bassano 1510’da Bassano del Grappo’da doğdu. Paris, Vicenza’daki Valstagna Kilisesi’nde ”

Devam