ana sayfa » EKOLLER » Empresyonizm » Empresyonizm Nedir Ne Demektir?

Empresyonizm Nedir Ne Demektir?

Empresyonizm Nedir

Empresyonizm

Empresyonizm, resimde, 19. yüzyılda Fransa’da doğmuş bir sanat akımıdır. ‘Impression’ (izgi) kelimesinden gelir. Türkçe karşılığı olarak İzlenimcilik olarak tanımlanmıştır.

Ünlü Fransız ressamı Claude Monet güneşin deniz üzerindeki izgisini gösteren bir tabloya impression adını vermişti. Bu tablo 1874 yılı Mayıs’ında Paris’te bir sergide teşhir edilirken tabloyu gören bir Fransız gazetecisi bu kelimeyi umumi bir deyim haline getirdi.

Daha sonra, yenilik taraftarı ressamların eserleri “empresyonist” deyimiyle anılmaya başlandı.

Empresyonizm Akımının Öncüleri

Empresyonizm öncüleri arasında Edouard Manet, Edgar Degas, Claude Monet, Pisarro, Sisley, Paul Cezanne, Guillaume ve Berthe Morisot başta gelir. 1870 yıllarında yaygın bir hale gelen empresyonizm 1880’den sonra eski önemini kaybetmeye başladı.

Empresyonist ressamların her biri artık kendi kendine bir yol tutturmuş gidiyordu. 1886’da empresyonistler 8. sergilerini açtılar, ondan sonra empresyonizm devresi kapandı.

Empresyonizmde ressamın konuya önem vermeden çalışması gerekiyordu. Bu devir ressamlarının eserlerinde her ne kadar belli bir konu aranmasa da, empresyonist ressamların büyük şehir manzarası, kırda, deniz kıyısında yemek gibi konulara önem verdikleri görülür. Yenilik meraklısı bu ressamlar, kırlarda, açık havada resim yapma geleneğini geliştirmişlerdir.

Klasik devir ressamlarının kullandıkları renkleri de bir kenara atmışlar, tabiatın parlak renklerine önem vermişlerdir. Bu ressamların yaptıkları manzara resimleri gerçek manzaraya pek benzemiyorsa da kullandıkları renkler tabiatın kendinden alınmaydı. Empresyonist ressamların gayesi doğrudan doğruya göze hitap etmek değildi. Onlar bilinç altında birtakım izgiler uyandırmak istiyorlardı. Serbest fırça vuruşlarıyla elde edilen şekiller, gözden çok , ruha hitap ediyordu.

Empresyonizmi benimseyen ressamlar arasında Van Gogh, Georges Seurat, Paul Gauguin, Camille Corot, Edgar Degas, Pierre Bonnard, John Joseph Enneking, Charles Ebert, Lovis Corinth, William Merritt Chase, Paul Cezanne, Mary Cassatt, Emil Carlsen, Gustave Caillebotte, Georg Hendrik Breitner, Carlo Brancaccio, Eugen Boudin, Jean Beraud, James Carroll Beckwith, Camille Pissarro, Frederic Bazille, Henri de Touluse Loutrec, Harriet Backer, Alfred Sisley başta gelir.


AKIMA MENSUP RESSAMLARIN LİSTESİ ( BİYOGRAFİLERİ VE ESERLERİ)