İçeriğe geç
ana sayfa » Ünlü Ressamlar » Ünlü Ressamlar Kimlerdir Nasıl İncelenir?

Ünlü Ressamlar Kimlerdir Nasıl İncelenir?

  Tarih boyunca bize güzel eserler bırakan ünlü ressamlar ve eserlerini bugün hayranlıkla ve keyifle izliyoruz. Peki bunlardan bazıları tarihe miras olarak intikal etmişken bazılarının isimlerini pek duymayız.

  Elbette tarihin tam bir adaletle yaşandığını söyleyemeyiz. Denk gelişler ve belki rastlantılar, zaman ve mekan içindeki bulunuş pozisyonu gibi bir sürü etken bunda rol oynamıştır muhtemelen.

  Ama bugün üzerinde konuşmaya devam ettiğimiz ve eserlerini izlediğimiz ünlü ressamların hepsinin ortak bir özelliği var; hepsi yaptıkları işte çok ustalaşmışlardır. Evet, yaratıcı zeka ve vizyon ve diğer etmenler çok etkili olmakla birlikte ortak özellikleri ustalıkları yani hünerli oluşlarıdır.

  Her usta ve hünerli ressam ünlü olmuş mudur? Elbette Hayır. Ama adını andıklarımızın hepsi istisnasız büyük ustalardır. En detaylı klasik resimden çağdaş soyut ressamlara kadar hepsi iyi ustalardır.

  Ve elbette hemen ardından gelen hayal etme gücü. Gördüklerini resmedenler bile aslında hayal ettiklerini resmetmişlerdir. Yoksa niye izleyeceğiz ki onları.

  İnsanda resim yapma isteği aslında güçlü bir içtepiden doğar. Bu isteğin bir yüzüne çocuklarda sık sık rastlanır. Küçükler hayatın henüz bozup değiştirmediği saf duyarlıklarını, rengin ve çizginin yalın sembollerine aktarmada büyük başarı gösterirler. Gerçekle düş arasını bölen çizginin bütün sırları da çocuklara açıktır.

  Çevrelerini içtenlikle resim diline aktarmakta pek rahattırlar. Resimde teknik kuralların ötesinde çalışan imgelemleri (muhayyileleri), onlara çocukluğun özgür duyuşunu sağlar. Nice resim sanatçısı, çocuk içtenliğine ve saflığına erişebilmek için çabalar, ama bilinçle saf yalınlığa varan büyük ustalar dışında birçoğu başarısız olur.

  Ünlü Ressamlar ve Çevresel etkiler

  Aslında bu ustalar dönemlerindeki sosyal ve siyasal ortamlarla doğrudan bağlantılı olmuşlardır. Kültür çevrelerinin hemen hiç birinde, ressamlar öyle başıboş bırakılmamışlar, toplumsal örgütlenmenin bir parçası haline gelmişlerdir. İlkel sanat dünyalarında bile resim sanatçılarının belli bir toplumsal örgütlenme çerçevesi içinde görevlendirilmiş oldukları bilinir. Resim sanatçılarının yetiştirilmesi önceleri usta-çırak geleneğini sürdüren atölyelere bırakılmış daha sonra akademiler gibi resmi kurumların sorumluluğuna verilmiştir.

  Her sanat dalı gibi resim de çağdaşlaşan bir geçmiş ve gelecek bilincine gereksinme duymuştur. Bölgesel ve ulusal gelenekler, bu açıdan, resim sanatına zengin ipuçları sağlamıştır. Çağdaş resimde yerel ve ulusal üslupların ortadan kalktığı ve uluslararası, evrensel bir kavrayışın sanata egemen olduğu sık sık söylenir. Bu, kesinlikle yanlış bir yargıdır. Çağdaş aşama tam tersine, yerel ve ulusal üslupların temsilcisi olan bireyleri, tarihsel ve ulusal yaratışı doğrulamak ve genişletmek yolunda bilinçlendirmiştir.

  Bizde gelişmiş bir yargı var; ünlü ressam olmanın ölçütü müzede eserlerinin olması yargısıdır. Bu da kesinlikle yanlıştır. tabi unutmamak gerekir ünlü olmakla değerli olmak her zaman ötüşen kavramlar değillerdir. Müzeler bu konuda önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır bunu yadsımak doğru olmaz. Ancak belirleyici olmadıklarını da bilmemiz gerekir.

  Sitemizde elimizden geldiğince Türk Ressamların ve yabancı ressamların özgeçmişlerini ve eser örneklerini bir araya getirmeye çalıştık. Yaklaşık 30 yılı aşan bu çalışma halen sürmektedir. Biz de ustalık, bilinirlik ve değerlilik kriterlerini gözeterek bu isimleri bir araya getirmeye çalıştık ve çalışıyoruz. İlgili linkler aşağıdaki gibidir.

  Ayrıca sayfa altlarındaki arama kutucuğuna aradığınız ressamın ismini yazarak doğrudan o ressamın sayfa ve eserlerine ulaşmanız mümkün olacaktır.

  ALFABETİK YABANCI SANATÇILAR LİSTESİ

  TÜRK RESSAMLAR LİSTESİ


  CANVASTAR®

  Türkiye'nin En Zengin ve Kaliteli Kanvas Tablo Koleksiyonu

  Siteye Gidin