Nurettin Akat hayatı ve eserleri (1892 – ?)

Nurettin Akat

Türk Ressam Nurettin Akat 1892’de Gelibolu’da doğmuştur. 1914’te Mühendishaneden mezun olmuş, mesleğinde albaylığa kadar yükselmiştir. Eğitimini kendi gayretleriyle sürdüren sanatçının güçlü bir gözlem yeteneği vardır. 1. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşına katılan sanatçı, bu günlerde bile sanatını bırakmamış ve çalışmalarına devam etmiştir. Bir çok karma sergilere katılmıştır. 

Ağırlıklı olarak İstanbul peyzajları çalışan sanatçının empresyonizme yatkın bir fırçası vardır. Özellikle İstanbul’un sahil kesimleri ve Adalar civarına ait tabloları bulunmaktadır. Eserlerine nadir de olsa zaman zaman müzayedelerde rastlanmakta ve alıcı bulmaktadır. Eserlerinin çoğu kurumsal ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.

Sanatçının eserleri

Nurettin Akat Sahil Yolu
Sahil Yolu

postline

Sanatçının Tablo indexi

Sahil Yolu, Teknik Tuval üzeri yağlıboya