Fahri Kaptan (Bahriyeli) hayatı ve eserleri ( ? – 1917)

Fahri Kaptan 

Türk Ressam Fahri Kaptan ile ilgili kesin doğum tarihi bilinmemektedir. Sanatçının 19. yüzyıl ortalarında İstanbul’da doğduğu tahmin edilmektedir. matematikçi Eşref Bey’in oğludur. Bahriye Mektebine giren sanatçı güverte bölümünden Teğmen rütbesi ile mezun oldu. Bahriye Rüştiye Mektebi’nde ve Darüşşafaka Lisesi’nde (1879-1903) resim öğretmenliği yaptı. Bu süreçte bir grup asker ressamla birlikte Türk deniz ve manzara resminin ilk örneklerini de veren sanatçı, Asker ressamlar kuşağımızın da ilk temsilcilerindendir.

Sanatçı klasik tarzda eserler üretmiştir. Dünya resim sanatı tarihi içinde asırlardır süregelen deniz ressamlığı geleneğinin Osmanlı Türkiyesi’ndeki en önemli temsilcilerinden biridir. Şehir manzaraları da çalışan sanatçının eserlerine çok nadir de olsa müzayedelerde rastlanmaktadır.

Sanatçının tablo listesi

Kız Kulesi
Kız Kulesi