Osman Hamdi Bey

Osman Hamdi Bey hayatı ve eserleri (1842 – 1910)

By editor

Posted in , , | Tags : , , , , , ,

Osman Hamdi Bey

Osman Hamdi Bey

Türk Ressam Osman Hamdi Bey 1842’de İstanbul’da İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu olarak doğdu. Çok yönlü bir Osmanlı aydını olan Osman Hamdi Bey, 1856’da Mekteb-i Maarif-i Adliye’de öğrenime başladı. Bu dönemde resme ilgi duydu ve çok sayıda karakalem denemeler yaptı. 1860 mart ayında hukuk öğrenimi için Paris’e gönderildi. Paris’te bir süre hukuk eğitimine devam eden sanatçı daha sonra resim ve arkeoloji eğitimini tercih ederek Paris Güzel Sanatlar Okulu’na kayıt oldu. Resim eğitimi için bir yandan da Jean Léon Gérome (1824-1904) ve Gustave Boulanger (1824-1888) atölyelerine devam etti. Paris’teki eğitimi 9 yıl sürdü. 1867 yılındaki Uluslararası Paris Sergisi’ne üç eseriyle katıldı.

1869 yılında yurda döndükten sonra, Bağdat Valiliği’ne atanan Mithad Paşa ile birlikte Vilayet Umur-u Ecnebiye Müdürlüğü göreviyle Bağdat’a gitti, 1871’de sarayda Teşrifat-ı Hariciye Müdür muavinliğine getirilmesi üzerine İstanbul’a döndü. 1873 Viyana Sergisine, sergi komiseri olarak gönderildi. 1875 yılında Hariciye Umur-u Ecnebiye katipliğine 1876 yılında Matbuat-ı Ecnebiye Müdürlüğüne, 1877 yılında Beyoğlu Altıncı Daire Müdürlüğüne atandı.

11 Eylül 1881’de Müze-i Hümayûn ve 1882’de yeniden açılan Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi Müdürlüğüne atandı. Bu görevleri sırasında Müzecilik ve Sanayi-i Nefise Mektebi için büyük atılımlar gerçekleştiren sanatçı, bir yandan da arkeolojik kazılara katıldı. Müzenin envanter ve teşhir bölümlerini hazırlayan sanatçı aynı zamanda mimar Vallaury’ye bugün Arkeoloji müzesi olarak hizmet veren binayı yaptırdı. Ayrıca, Sanayi-i Nefise Mektebi’de bu dönemde inşa ettirildi.

Osman Hamdi Bey tüm bu çalışmalarla birlikte resim çalışmalarına da devam etti. Oryantalist ekolde yetişen bir sanatçı olarak resimlerinde, ait olduğu toplumun yaşamına ilişkin kesitleri resmetti. Konulu, büyük boyutlu kompozisyonlarının yanı sıra portre ve peyzaj çalışmaları da vardır. Oldukça detaylı ve gerçekçi bir biçimde, akademik bir anlayışla resim yapan sanatçının İstanbul’a ilişkin resimleri, Rüstem Paşa Camii, Sultan Ahmed Camii, Çinili Köşk gibi anıtsal yapıların içinde veya önünde geçen konulu kompozisyonlar veya II. Selim Türbesi, Eminönü Yeni Camii, Eyüp Mezarlığı gibi konuları içermektedir.

Osman Hamdi Bey tablo listesi

Osman Hamdi Kaplumbağa Terbiyecisi

Kaplumbağa Terbiyecisi

Osman Hamdi Kaplumbağa Terbiyecisi Versiyon

Kaplumbağa Terbiyecisi Versiyon

Osman Hamdi Çeşme Başında

Çeşme Başında

Osman Hamdi Gezintide Kadınlar

Gezintide Kadınlar

Osman Hamdi Leylak Toplayan Kız

Leylak Toplayan Kız

Osman Hamdi Sultanahmet Camii Önünde Kadınlar

Sultanahmet Camii Önünde Kadınlar

Osman Hamdi Silah Taciri

Silah Taciri

Osman Hamdi Rüstempaşa Camii Önünde

Rüstempaşa Camii Önünde

Osman Hamdi iki Müzisyen Kız

iki Müzisyen Kız

Osman Hamdi Gebze'den Manzara

Gebze’den Manzara

Osman Hamdi Feraceli Kadınlar

Feraceli Kadınlar

Osman Hamdi Saçlarını Taratan Kız

Saçlarını Taratan Kız

Osman Hamdi Camiden Çıkan Sultan

Camiden Çıkan Sultan

Osman Hamdi Abı Hayat Çeşmesi

Abı Hayat Çeşmesi

Osman Hamdi Tavla Oynayan Zeybekler

Tavla Oynayan Zeybekler

Osman Hamdi Sultan II Selim Türbesi

Sultan II Selim Türbesi

Osman Hamdi Haremde

Haremde

Osman Hamdi Türbe Ziyaretinde iki Genç Kız

Türbe Ziyaretinde iki Genç Kız

Osman Hamdi Okuyan Genç Emir

Okuyan Genç Emir

Osman Hamdi Yeşil Türbede Dua

Yeşil Türbede Dua

Osman Hamdi Manzara

Manzara

Osman Hamdi Çarşaflanan Kadınlar

Çarşaflanan Kadınlar

Osman Hamdi Vazo Yerleştiren Kız

Vazo Yerleştiren Kız

Osman Hamdi Vazo Yerleştiren Kız II

Vazo Yerleştiren Kız II

Osman Hamdi Kahve Ocağı

Kahve Ocağı

Osman Hamdi Cami Kapısında Feraceli Kadınlar

Cami Kapısında Feraceli Kadınlar

Osman Hamdi Eyüp Sultan Mezarlığı

Eyüp Sultan Mezarlığı

Osman Hamdi Eskihisar'dan manzara

Eskihisar’dan manzara

Osman Hamdi Sokak Manzarası

Osman Hamdi Sokak Manzarası

Osman Hamdi ilahiyatçı

ilahiyatçı

Osman Hamdi Zeybekler

Zeybekler

Osman Hamdi Cami Önünde Arzuhalci

Cami Önünde Arzuhalci

Osman Hamdi Ayakta Genç Kız

Osman Hamdi Ayakta Genç Kız

Osman Hamdi Kuran Okuyan Kız

Kuran Okuyan Kız

Osman Hamdi Türbe Kapısı Önünde iki Kadın

Türbe Kapısı Önünde iki Kadın

Osman Hamdi iftardan sonra

Osman Hamdi iftardan sonra

Osman Hamdi Pusuda Zeybek

Pusuda Zeybek

Osman Hamdi Istanbul Özlemi

Istanbul Özlemi

Osman Hamdi Rahle Önünde Genç Kadın

Rahle Önünde Genç Kadın

Osman Hamdi Bey eserleri video

 


 

Share this story

btt