Loos Cornelius

Loos Cornelius hayatı ve eserleri (1686 – 1738)

By editor

Posted in , | Tags : , , , , , , ,

Loos Cornelius

İsveçli Ressam Loos Cornelius 1686’da doğdu. İsveç Krallığı’nın Rus Çarlığı karşısında bozguna uğradığı 1709 yılından sonra, İsveç Kralı XII. Karl ve ordusu Osmanlı Devleti’ne sığınmış ve Osmanlı topraklarının Ukrayna sınırındaki Bender Kalesine yerleştirilmiştir. Cornelius Loos da İsveç ordusundaki subaylardan biridir. 1710 yılında Osmanlı topraklarını gezmek ve resmetmek amacıyla beraberindeki iki subayla birlikte Bender’den ayrılarak İstanbula gelmiştir.

Burada kaldıkları sürede İstanbul panoraması ve önemli mimari anıtları resmetmiş, daha sonra gittikleri Anadolu ve Yakın Doğu seyahatinde üçyüz kadar desen ve resim yapmıştır. Bu desenlerden günümüze gelen 40 adedi Stockholm National Museum’dadır.

Loos’un Galata ve Beyoğlu sırtlarından yaptığı 1710 tarihli İstanbul panoraması, Süleymaniye ve Yeni Camii, Hipodrom, Ayasofya, Haliç Tersane Sarayı, Fenerbahçe Sultan Kasrı gibi mimari anıtların betimlemeleri belgesel değerleriyle mimarlık tarihi açısından son derece önemlidir.

Loos Cornelius tablo listesi

Ayasofya içinden

Ayasofya güney bloğu

Share this story

btt