Hans Maler hayatı ve eserleri (1480 – 1529)

Hans Maler

Alman ressam Hans Maler zu Schwaz’ın takriben 1480 yılında Innsbruck yakınlarındaki Ulm’da doğduğu tahmin edilmektedir. Sanatçının, 1484-1517 yılları arasında Ulm Okulu’nun baş ustası olan Alman sanatçı Bartholomäus Zeitblom’dan eğitim aldığı düşünülmektedir. Innsbruck’taki Habsburg hanedanı mensupları ve Fuggers gibi varlıklı tüccarların çok sayıda portresini çizmiştir.

Maler’in en önemli iki patronu, zamanın Avusturya Arşidük’ü (daha sonra İmparator) I. Ferdinand ve ünlü Fugger ailesidir. Ferdinand’ın kendisi ve eşi Bohemya ve Macaristan kraliçesi Anne’nin en az üç portresini yaptığı bilinmektedir. Maler ayrıca, Schwaz’ın başarılı bir metal üreticisi ve tüccarı olan Sebastian Andorfer’in de 1517 yılında portrelerini yaptı. Portre stili, kişinin ellerinin gösterilmediği ve izleyiciye göz teması olmayan büst formatından biraz farklılık göstermektedir.

Kariyerine, Ferdinand’ın büyükbabası Maximilian I’den sipariş alarak devam etti ve ayrıca 1508’de Ambras Şatosu’nda Habsburg aile ağacını tasvir eden freskleri yapmak için görevlendirildi.

Sanatçının eser listesi

Anton Fugger’in Portresi
Anton Fugger’in Portresi

Kraliçe Anne’nin Portresi
Kraliçe Anne’nin Portresi