Ali Sami hayatı ve eserleri (1867 – 1937)

Ali Sami

Türk Ressam Ali Sami 1867 yılında İstanbul Üsküdar’da doğdu. 1887 yılında Mühendishane’i Berri Hümayün’den mezun oldu. Meşrutiyet’e kadar Mühendishane’i Berri Hümayün’de öğretmenlik yapan sanatçı, yarbay rütbesiyle emekliye ayrıldı. Asker ressamlar geleneğinin temsilcilerinden sayılan sanatçı aynı zamanda primitif resim ekolünün üyesi sayılmaktadır.

Daha sonraki yıllarda İstanbul’dan Trabzon’a geçen sanatçı bu şehirdeki Trabzon Rüştiyesi’nde öğretmenlik yaptı. Son derece güçlü sulu boya ve yağlı boya eserleriyle tanınmaktadır. Özellikle, elde az sayıda örneği kalmasına rağmen İstanbul yaşantısını ve çevresini konu alan tabloları dikkat çekici belge niteliği de taşımaktadır. Sanatçı, 1937 yılında 70 yaşındayken öldü.

Sanatçının tablo listesi

Kağıthane

Sanatçının tablo indexi

Kağıthane