Bedri Rahmi Eyüboğlu hayatı ve eserleri (1911 – 1975)

Bedri Rahmi Eyüboğlu

Bedri Rahmi EyüboğluTürk ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu 1911’de Trabzon’da doğdu. Ortaöğrenimini yaptığı sırada Trabzon’da bulunan Zeki Kocamemi’nin öğrencisi olarak resme ilgi duymaya başladı. 1927’de İstanbul’a gelerek Güzel Sanatlar Akademisi’nde Nazmi Ziya’nın öğrencisi oldu. Buradaki iki yıllık eğitimden sonra Paris’e gitti. 1932’deki ikinci gidişinde ise A. Lhote’un atölyesinde yaklaşık bir yıl çalıştı. Dönüşünde d Grubu’nun 1934’teki açtığı sergiye katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin düzenlediği yurt gezisi programı çerçevesinde 1938’de Edirne’ye, 1942’de Çorum’a gidip bu kentlerde gerçekleştirdiği yapıtlarla Yurt Sergileri’ne katıldı. 1947’de İstanbul Asmalımescit’te kendi adını taşıyan özel bir atölye açtı. Değişik araç ve gereçlerle, farklı tekniklerle oluşturduğu işlerinde, aldığı Batı sanatının zengin deneyim ve birikimleriyle, yöresel ve geleneksel halk sanatının ürünleri arasında, kendi sanat anlayışına özgü sentezlere ulaştı. Az malzemeyle çok şey anlatma sanatı olarak tanımladığı halk sanatı, sanatçının yapıtlarına kaynak oluşturdu. Bedri Rahmi’nin ressamlığı ve hocalığı yanında şairliği ve yazarlığı da önemli bir yanıdır. Yayımladığı kitaplar arasında “Yaradana Mektuplar”, “Karadut”, ‘Tuz”, 1953 tarihli “Üçü Birden”, “Dördü Birden” sayılabilir.

Yabancı sanat çevrelerinde her fırsatta incelemeler yaptı ve kalemi ile bütün sanat çevrelerine hizmette bulundu. Halkevleri çalışmalarına katılarak 1938 yılında Edirne’den güzel peyzajlar verdi. I. Devlet Resim ve Heykel sergisinde 3.lük, 4. Devlet Resim ve Heykel sergisinde de 2.lik ödülü aldı. Resim ve Heykel müzesinde, Milli Kütüphane Koleksiyonunda, bir çok resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

Bedri Rahmi Eyüboğlu eserlerinden örnekler

Bedri Rahmi Eyüboğlu Anadolu Motifli Kompozisyon
Anadolu Motifli Kompozisyon

Bedri Rahmi Eyüboğlu İstanbul'da Sokak
İstanbul’da Sokak

Bedri Rahmi Eyüboğlu Kırmızı Han Kahvesi
Kırmızı Han Kahvesi

Bedri Rahmi Eyüboğlu Kuş Gibi
Kuş Gibi

Bedri Rahmi Eyüboğlu Otoportre
Otoportre

Bedri Rahmi Eyüboğlu Park
Park, 1934

Kaynakça

Türk Plastik sanatçıları Ansiklopedisi, Nüzhet İslimyeli

Akbank Resim Koleksiyonu, Ahmet Kamil Gören

Bedri Rahmi Eyüboğlu hayatı ve eserleri (1911 – 1975)” için 2 yorum

Yorumlar kapatıldı.