Şükrü Erdiren Hayatı ve Eserleri (1914 – 1991)

Şükrü Erdiren

Türk ressam Şükrü Erdiren 1914’te Yozgat’ta doğdu. 

İlk ve orta öğreniminden sonra yüksek öğrenimini Harb Okulunda tamamlayarak 1935 de buradan mezun olan Erdiren, orduda çeşitli hizmetlerde bulundu ve 1960 yılında kendi isteği ile Albaylıktan emekliye ayrıldı.

Okul sıralarında, ünlü sanatçı Sami Yetik’in öğrencisi olarak ondan feyz ve sanat eğitimi alan sanatçı, daha o dönemlerde gücünü ortaya koydu ve hocası tarafından okulun atölye şefliğine verildi.

1950 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim – İş bölümüne devam ederek buradan Resim Öğretmenliği diploması alan Erdiren, Amerika’da bulunduğu yıllarda sanatını bu yabancı ülkede kabul ettirmiş bir sanatçıdır. Burada birçok karma sergilere katılan, özel sergiler açan Erdiren, 1954 de Magyar gurubu üyelerinin sergisinde “Yeşil ve Kırmızı” adlı portresiyle birincilik ödülü aldı.

Bu ödül sonrası çalışmaları daha da güçlenen sanatçı 1967 Ankara Sergisi’nde empresyonizmi ve realizmi birleştiren eserleriyle övgü topladı. Çağdaşa ressamlarımızda Elçi Erdiren‘in de dedesi sanatçının eserleri çoğunlukla yurtdışı koleksiyonlarda bulunmaktadır.

Sanatçının eserlerinden örnekler

Evler
Evler, Teknik: Tuval üzeri yağlı boya

Köy Evi
Köy Evi, Teknik: Tuval üzeri yağlı boya

Köy Yerinden Manzara
Köy Yerinden Manzara, Teknik: Tuval üzeri yağlı boya

Şükrü Erdiren Köyden Sokak Manzarası
Köyden Sokak Manzarası, Teknik: Tuval üzeri yağlı boya

Şükrü Erdiren Kuyu Başında
Kuyu Başında, Teknik: Tuval üzeri yağlı boya

Şükrü Erdiren Manzara
Manzara, Teknik: Tuval üzeri yağlı boya

Şükrü Erdiren Orman Peyzajı
Orman Peyzajı, Teknik: Tuval üzeri yağlı boya

Şükrü Erdiren Peyzaj
Peyzaj, Teknik: Tuval üzeri yağlı boya

Şükrü Erdiren Sahildeki Tekneler
Sahildeki Tekneler, Teknik: Tuval üzeri yağlı boya

Şükrü Erdiren Şİle Manzarası
Şile Manzarası, Teknik: Tuval üzeri yağlı boya

Şükrü Erdiren Şİle'de Plaj
Şile’de Plaj, Teknik: Tuval üzeri yağlı boya

Şükrü Erdiren Şİle'de Sokak
Şile’de Sokak, Teknik: Tuval üzeri yağlı boya

Şükrü Erdiren Şİle'den Manzara
Şile’den Manzara, Teknik: Tuval üzeri yağlı boya

Şükrü Erdiren Şİle'den Peyzaj
Şile’den Peyzaj, Teknik: Tuval üzeri yağlı boya

Kaynakça

Türk Plastik sanatçıları Ansiklopedisi, Nüzhet İslimyeli