İçeriğe geç
ana sayfa » TÜRK RESSAMLAR » Zühtü Müridoğlu Hayatı ve Eserleri

Zühtü Müridoğlu Hayatı ve Eserleri

  Zühtü Müridoğlu

  Zühtü Müridoğlu (1906 – 1992)

  Türk heykeltraş ve ressam Zühtü Müridoğlu 1906’da İstanbul’da doğdu. 1924 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde ünlü heykeltraş ve hoca İhsan Özsoy’un öğrencisi oldu ve I 928’de buradan mezun olarak Paris’te Colorassi Akademisi’nde Marcel Gimond Atölyesi’nde bir yıl eğitim gördü.

  1923’de yurda dönünce Samsun Lisesi resim hocalığına atandı ve dört yıl burada çalıştıktan sonra İstanbul Arkeoloji Müzesine heykeltraş olarak geçti. 1939 yılında yeni açılan Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nde görev aldı ve burada 1950’ye kadar dekoratif sanatlar ve modelaj hocalığı yaptı. Daha sonra Mahir Tomruk’tan boşalan Heykel Bölümü Şefliğine atanmıştır.

  Cumhuriyet kuşağının Ratip Aşir Acudoğlu, Hadi Bara ile birlikte en önemli heykeltraşlarından olan Müridoğlu, cumhuriyetin ilk yıllarında sanat eğitimine, 1 930’larda ise sanat dünyasına girmiştir. Sanatçının 1930-1950 yıllarındaki dönemi figüratif dönem olarak tanımlanabilir.

  Bu dönem çalışmalarında özü sağlam, yorumu olumlu, malzemesinde sanatçının kalp atışları yankılanan, sıcak, duygulu ürünleri görüyoruz. Bunlarda doğa saygısına bağlı figürün doğal verilerini zorlamadan en ileri çizgiye kadar götürmeyi amaçlayan uygulamaları, antik çağlardan gelen yankıları izleriz. Avrupa dönüşü çalışmalarında bu anlayışın ürünleri devam eder.

  Daha sonraki dönemde ise yaptığı çalışmalarda sentezi, soyut yönde sınıra kadar ittiği ağaç ve bakır figürlerinde, usta ve duygulu bir sanatçı kimliği hala ön plandadır. Sanatçının yaşamında tıpkı aynı dönemde buraya gelen Hadi Bara gibi, I 947’de ikinci Paris dönemi başlar. Çağın ilk çeyreğine damgasını vuran soyut figürsüz sanat akımı sanatçıyı etkilemekte gecikmez.

  Sanatçı yurda dönüşünde, önce, ağaç dallarını arıtarak figürü anımsatan soyut yapıtlar gerçekleştirdi. Daha sonra ise tümüyle bir non figürasyonda karar kıldı. Bu aynı zamanda sanat yaşamında yeni bir biçem değişikliğinin başlaması demekti. Resim sanatıyla da ilgilenen Müridoğlu, Adnan Çoker ile konuşmasında bu ilgisini “…boyaya bulaşmayan bir heykeltraş tanımıyorum.” şeklinde ifade etmektedir.

  Zühtü Müridoğlu eserlerinden örnekler

  Zühtü Müridoğlu Balerin
  Balerin

  Zühtü Müridoğlu Buz Danscıları
  Buz Danscıları

  Zühtü Müridoğlu Kompozisyon
  Kompozisyon

  Kaynakça

  Türk Plastik sanatçıları Ansiklopedisi, Nüzhet İslimyeli

  Akbank Resim Koleksiyonu, Ahmet Kamil Gören

  CANVASTAR®

  Türkiye'nin En Zengin ve Kaliteli Kanvas Tablo Koleksiyonu

  Siteye Gidin