Şeref Akdik hayatı ve eserleri (1902 – 1972)

Şeref Akdik

Şeref AkdikTürk Empresyonist Ressam Şeref Akdik 1899’da İstanbul’da Fatih’te doğdu. Reis-ül Hattatin olarak tanınan Kamil Akdik’in oğlu olan Şeref Akdik, babasının etkisiyle resim sanatına yönelmiştir. Fatih Merkez Rüştiyesinden sonra Sanayi- i Nesife Mektebi Alisine giren sanatçı 1925 de eğitimini tamamladı.

Ardından Avrupa konkurunu kazanarak Muhittin Sebati Ataman, Mahmut Cuda, Cevat Dereli ve Refik Epikman’la birlikte çalışmalarını Paris Julian Akademisi’nde Paul Albert Laurens atölyesinde sürdürdü. 1928 yılında yurda döndükten sonra, Güzel Sanatlar Birliği bünyesinde Ankara Devlet sergilerine katıldı. Ayrıca özel sergiler açtı. Yine bu dönemde Gazi Eğitim Enstitüsü’nde ve Haydarpaşa Lisesinde resim öğretmenliği yaptı. Daha sonra emekliliğine kadar Akademi Hocalığı yaptı ve pek çok öğrenci yetiştirdi.

Empresyonist stilde çalışan sanatçının yurt içi ve yurt dışı müze koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. 1930’lu yıllarda Cumhuriyet ve devrimlerini konu alan resimler yaptı. İstanbul’un ağırlıklı olarak Anadolu yakasındaki semtlerle ilgili peyzajlar çalıştı. Aynı zamanda Hattatlık da yapan sanatçı, sonraki yıllarda İstanbul Moda’da kurduğu özel resim atölyesinde bir çok öğrenci de yetiştirmiştir.

Sanatçının Tablo Listesi

Şeref Akdik Moda Kadınlar Plajı
Moda Kadınlar Plajı

Şeref Akdik Boğaziçinden
Boğaziçi’nden

Şeref Akdik Manzara
Manzara

Şeref Akdik Sarayburnuna Bakış
Sarayburnuna Bakış

Şeref Akdik Kurbağalıdere
Kurbağalıdere

Şeref Akdik Salacaktan Istanbula Bakış
Salacaktan Istanbula Bakış

Şeref Akdik Istanbul Sokağı
Istanbul Sokağı

Şeref Akdik Nü uzanıp yatan
Nü uzanıp yatan

Şeref Akdik Balıkçı Tekneleri
Balıkçı Tekneleri

postline

Şeref Akdik Tablo indexi ;

Balıkçı Tekneleri

İstanbul Sokağı

Salacak’tan İstanbul’a Bakış

Sarayburnu’na Bakış

Kurbağalıdere

Manzara

Boğaziçi’nden

Moda Kadınlar Plajı