Cosmas Damian Asam hayatı ve eserleri

Cosmas Damian Asam hayatı ve eserleri (1686 – 1739)

By editor

Posted in , | Tags : , , , , , , ,

Cosmas Damian Asam

Cosmas Damian Asam

Alman Barok Ressam Cosmas Damian Asam İtalya’da resim eğitimi almış ve Roma’da Pier Leone Ghezzi ile çalışmıştır. İtalyan Barok’undan, özellikle Lorenzo Bernini’nin kutsal mekanlar için yaptığı dinsel drama sahnelerinden etkilenmiştir.

Bu etkilenmeler, özellikle kompozisyon geliştirme teknikleri üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur

Yapıtlarında yalnızca kendisi çalışmamış özellikle freskleri atölye çalışmasıyla üretilmiştir. Asam dinsel sahneleri görkemli, yoğun, şiddet duygusunu yansıtacak bir tarzda işlemiştir.

Sanatçı, dairesel kompozisyonlarında, kalabalık sayıda figür kullanarak mekan duygusunu ortadan kaldırmış; böylece dinsel bir duyarlılıkla alt üst olmakta olan dünyevi yaşamı betimlemeyi hedeflemiştir.

Sanatçının tablo listesi

Cosmas Damian Asam Apollo'nun Zaferi

Apollo’nun Zaferi

postline

Sanatçının tablo indexi

Apollo’nun Zaferi, Tarih: 1730, Yer: Şato, Alteglofsheim

Share this story

btt