François Leon Prieur Bardin hayatı ve eserleri

François Leon Prieur Bardin hayatı ve eserleri (1870 – 1939)

By editor

Posted in , | Tags : , , , , ,

François Leon Prieur Bardin

Fransız Oryantalist Ressam François Leon Prieur Bardin hayatı ile ilgili yeterli bilgiye ulaşılamamıştır. Sanat eğitimi ile ilgili kendi kendini yetiştirdiği düşünülmektedir. Ancak, 1890 – 1901 yılları arasında İstanbul’da yaşayan sanatçı, burada yaptığı manzaralar ile ün kazanmıştır. Bazı resimlerinde Preziosi etkileri görülmektedir.

Sanatçının konu edindiği İstanbul peyzajları bugün için aynı zamanda belgesel bir değer taşımaktadır. Dönem dönem az sayıda da olsa tablolarına müzayedelerde rastlanmaktadır.

Sanatçının tablo listesi

François Prieur Bardin Yeni Camiye doğru

Yeni Camiye doğru

François Prieur Bardin Istanbul Akşamı

Istanbul Akşamı

François Prieur Bardin Galata Köprüsü

Galata Köprüsü

François Prieur Bardin Eminönü

Eminönü

François Prieur Bardin Üsküdardan

Üsküdar’dan

François Leon Prieur Bardin Karaköy Rıhtımında

Karaköy Rıhtımında

Sanatçının tablo indexi

Yeni Camiye doğru, Tarih: 1899, Orijinal Boyut: 60 x 90 cm

Istanbul Akşamı

Galata Köprüsü, Tarih: 1901

Eminönü

Üsküdar’dan, Tarih: 1901

Share this story

btt