Nurullah Berk hayatı ve eserleri (1906 – 1982)

Nurullah BerkNurullah Berk

Türk Konstruktivist, Kübist Ressam Nurullah Berk 1906’da İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimin ardından 1920’li yıllarda Sanayi-i Nefise Mektebi’ne girdi ve önce Hikmet Onat, daha sonra da İbrahim Çallı atölyelerinde çalıştı. 1924’de mezun olan sanatçı 1924-1928 arasında Paris Güzel Sanatlar Okulu’nda Ernst Laurent’in atölyesinde resim eğitimini sürdürdü.

Kendi imkanları bir yıl kadar Andre Lhote ve Fernand Leger atölyesinde çalıştı. Nurullah Berk’in ilk dönem ve son dönem eserleri arasında görülen farklar araştırmacı yönüne işaret eder. Eserlerinde teknik ve estetik yönler plastik yapıları ile bütünlük içindedir.

Yazarlığı da bulunan sanatçı Leonardo da Vinci, Modern Sanat,  Türk Heykeltraşlığı, Türkiye’de Resim,  Sanat Konuşmaları, Resim Bilgisi gibi eserler verdi ve çok sayıda nitelikli makale yazdı. 1929’da kurulan Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliğinin kurucularından ve D Grubu üyelerindendir. Başta Devlet Resim ve heykel Sergileri olmak üzere yurt içinde ve dışında birçok sergilere katılan sanatçı Türk Resim Sanatında özel bir yeri bulunan güçlü ressamlarımızdandır.

Berk’in resmini, Doğu-Batı ikilemi içinde kalmış Türk sanatı için bir çözüm modeli olarak alabiliriz. Resim sanatımızda geometrik-figüratif bir anlayışı, geleneksel betim sanatlarımızdan yola çıkarak özgün bir temele oturtup geliştirme çabası içinde oldu. Leopold Levy’nin isteğiyle 1939’da Akademi kadrosuna alındı ve bu görevini 1968’e kadar sürdürdü. 1953’te Suut Kemâl Yetkin’le, Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği’nin Türkiye komitesini kurdu.

Ertesi yıl, Birlik kongresinin İstanbul’da toplanmasını sağladı ve Birliğin çeşitli ülkelerdeki toplantılarına katıldı. 1962-1969 yıl-ları arasında İstanbul Resim ve Heykel Müzesi müdürlüğü yaptı. Bu dönemde katıldığı Strasbourg Avrupa Konseyi Sanat Eksperleri Komisyonu’na, “Doğu-Batı” konulu bir rapor sundu. İlk kişisel sergisini 1954’te İstanbul Amerikan Kültür Merkezi’nde açan Nurullah Berk, 1960 ve 1971 yılla-rında iki kişisel sergi daha düzenledi.

Cumhuriyet’in, çağdaş bir devlet ve toplum yapısı oluşturma savaşı içinde, Berk ve dönemindeki diğer sanatçılar, insan öğesinin sanat beğenisi ve kültürüyle yüceltilmesi, üretken ve yaratıcı kılınması kavgasını vermiştir.


SANATÇININ ESERLERİNİ GÖREBİLECEĞİNİZ GALERİ SAYFASI