Ali Sami Boyar hayatı ve eserleri (1880 – 1967)

Ali Sami Boyar

Ali Sami BoyarTürk Ressam Ali Sami Boyar 1880’de İstanbul’da doğdu. Babası, Mühendishaneyi ilk bitirenlerden Mühendis Hüseyin Hüsnü Bey’dir. 1898’de deniz subayı çıkan Boyar, Deniz İnşaiye Resimhanesine verilmiştir. 1902’de Sanayi-i Nefiseye devam etmiş ve 1910’da Paris’e giderek Güzel Sanatlar Akademisi ile Fernand Cormon‘un atölyesinde dört yıl öğrenim yapmıştır.

1914’te memlekete dönünce bir süre Evkaf ve Ayasofya müzeleri müdürlüklerinde bulunmuştur. Bu arada Kız Sanayi-i Nefise mektebi müdürlüğü de yapmıştır. 1944’te emekliye ayrılan sanatçı, bu tarihten sonra kendisini tamamen sanata vermiştir. Empresyonizmden çok realizme yönelen Boyar, bu alanda yağlıboya ve suluboya başarılı eserler meydana getirmiştir.

Bizde, fırçası ile bir hayat sürebilen ressamlardan biri de Ali Sami Boyardır. O, ilk lira ve paralarımızın resimlerini yaparak bunların Londra’da basılmasına nezaret etmiş ve bu arada Londra ve Paris’te sergiler de düzenlemiştir. Başta Resim ve Heykel Müzesi olamak üzere birçok müze ve galerilerle yabancı galeri ve koleksiyoncularda eserleri bulunan Boyar 1967’de ölmüştür.

Sanatçının Tablo Listesi

Ali Sami Boyar Arkeoloji Müzesi Bahçesi
Arkeoloji Müzesi Bahçesi

Ali Sami Boyar Eski Istanbul Sokağı
Eski Istanbul Sokağı

Ali Sami Boyar Yerebatan Sarayı
Yerebatan Sarayı

postline

Ali Sami Boyar tablo indexi

Arkeoloji Müzesi Bahçesi, Orijinal Boyut: 31 x 46 cm

Eski Istanbul Sokağı, Orijinal Boyut: 28 x 15 cm

Yerebatan Sarayı, Orijinal Boyut: 65 x 46 cm