Ali Sami Boyar hayatı ve eserleri (1880 – 1967)

Ali Sami BoyarAli Sami Boyar

Türk Ressam Ali Sami Boyar 1880’de İstanbul’da doğdu. Babası, Mühendishaneyi ilk bitirenlerden Mühendis Hüseyin Hüsnü Bey’dir. 1898’de deniz subayı çıkan Boyar, Deniz İnşaiye Resimhanesine verilmiştir. 1902’de Sanayi-i Nefiseye devam etmiş ve 1910’da Paris’e giderek Güzel Sanatlar Akademisi ile Fernand Cormon‘un atölyesinde dört yıl öğrenim yapmıştır.

1914’te memlekete dönünce bir süre Evkaf ve Ayasofya müzeleri müdürlüklerinde bulunmuştur. Bu arada Kız Sanayi-i Nefise mektebi müdürlüğü de yapmıştır. 1944’te emekliye ayrılan sanatçı, bu tarihten sonra kendisini tamamen sanata vermiştir. Empresyonizmden çok realizme yönelen Boyar, bu alanda yağlıboya ve suluboya başarılı eserler meydana getirmiştir.

Bizde, fırçası ile bir hayat sürebilen ressamlardan biri de Ali Sami Boyardır. O, ilk lira ve paralarımızın resimlerini yaparak bunların Londra’da basılmasına nezaret etmiş ve bu arada Londra ve Paris’te sergiler de düzenlemiştir. Başta Resim ve Heykel Müzesi olamak üzere birçok müze ve galerilerle yabancı galeri ve koleksiyoncularda eserleri bulunan Boyar 1967’de ölmüştür.


SANATÇININ ESERLERİNİ GÖREBİLECEĞİNİZ GALERİ SAYFASI