Şefik Bursalı hayatı ve eserleri

Şefik Bursalı hayatı ve eserleri (1903 – 1990)

By editor

Posted in , , | Tags : , , , , , ,

Şefik Bursalı

Şefik Bursalı

Türk Empresyonist Ressam Şefik Bursalı 1903’de Bursa’da doğdu. 1930’da Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu ve devlet sınavını kazanarak Paris’e eğitime gönderildi. Döndükten sonra Bursa ve Konya liselerinde resim öğretmenliği yapan sanatçı bu dönemde ilk nitelikli eserlerini çalışma fırsatı buldu. Daha sonra Akademi öğretim üyeliğine seçildi ve pek çok öğrencinin yetişmesine vesile oldu.

1936’da Moskova, Kiev ve Leningrad’da düzenlenen çağdaş Türk resmi sergilerine, 1937’de Balkan ülkelerindeki aynı kapsamlı sergilere katıldı. Çoşkunluk, heyecan ama bir o kadar da olgunluk ve uyum sahibi bir fırçaya sahip olan sanatçının sıcak ve nüans dolu renklerle oluşturduğu tablolar plastik yapıları açısından tam bir bütünlük sergilemektedir. Figür ve Nü çalışmalarının yanısıra yurt köşelerimizi konu alan tabloları olgunluk ve yerel renklerin kaynaşımına seçkin birer örnek oluşturmaktadır.

Türk resminin önmeli isimlerinden biri olan sanatçının başta Devlet Resim ve Heykel Müzesi ve Milli Kütüphane olamak üzere pek çok resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

Sanatçının Tablo Listesi

Şefik Bursalı Peyzaj

Peyzaj

Şefik Bursalı Boğaz'da Tekneler

Boğaz’da Tekneler

Şefik Bursalı Hisar

Hisar

Şefik Bursalı Boğaziçi

Boğaziçi

Şefik Bursalı tablo indexi

Boğaziçi, Tarih: 1954

Hisar, Tarih: 1949

Boğaz’da Tekneler, Tarih: 1938

Peyzaj, Tarih: 1953

Share this story

btt