Şefik Bursalı hayatı ve eserleri (1903 – 1990)

Şefik Bursalı

Şefik Bursalı

Türk Empresyonist Ressam Şefik Bursalı 1903’de Bursa’da doğdu. 1930’da Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu ve devlet sınavını kazanarak Paris’e eğitime gönderildi. Döndükten sonra Bursa ve Konya liselerinde resim öğretmenliği yapan sanatçı bu dönemde ilk nitelikli eserlerini çalışma fırsatı buldu. Daha sonra Akademi öğretim üyeliğine seçildi ve pek çok öğrencinin yetişmesine vesile oldu.

1936’da Moskova, Kiev ve Leningrad’da düzenlenen çağdaş Türk resmi sergilerine, 1937’de Balkan ülkelerindeki aynı kapsamlı sergilere katıldı. Çoşkunluk, heyecan ama bir o kadar da olgunluk ve uyum sahibi bir fırçaya sahip olan sanatçının sıcak ve nüans dolu renklerle oluşturduğu tablolar plastik yapıları açısından tam bir bütünlük sergilemektedir. Figür ve Nü çalışmalarının yanısıra yurt köşelerimizi konu alan tabloları olgunluk ve yerel renklerin kaynaşımına seçkin birer örnek oluşturmaktadır.

Türk resminin önemli isimlerinden biri olan sanatçının başta Devlet Resim ve Heykel Müzesi ve Milli Kütüphane olamak üzere pek çok resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

1910 kuşağının yarı empresyonist, yarı akademik eğilimine yakındır. Ancak, yurt resimleri çığırı diye adlandırılabilecek yöresel manzara geleneğinin tipik örnekleri arasında sayılmaktadır. Bursa ve Konya dönemi eserlerinde yurt doğasını içten ve katıksız bir anlatımla verebilme çabası açıkça görülmektedir. Manzara resimlerinin yanı sıra, özellikle portrelerinde ve çıplak konulu figürlerinde, desenle rengi, çizgisel yapı ile boya tadını birleştirme çabasından kaynaklanan klasik bir yorum biçimi egemendir.


SANATÇININ ESERLERİNİ GÖREBİLECEĞİNİZ GALERİ SAYFASI