Maurice Denis hayatı ve eserleri (1870 – 1943)

Maurice Denis

Maurice Denis

Fransız Sembolist Ressam Maurice Denis 1870 yılında Fransa’da Granville’de doğdu. Zengin bir ailesi olan genç Denis, Ecole des Beaux-Arts ve Julian Akademisi’nde okudu. Burada Fransız figür ressamı ve kuramcısı Jules Joseph Lefebvre ile birlikte çalıştı. Akademide, geleceğin “Nabiler” grubu sanatçıları, Paul Serusier, Pierre Bonnard, Edouard Vuillard, Ker-Xavier Roussel ve Hermann-Paul ile tanıştı. 1890’da “Nabiler” grubu kuruldu. Grup yeni bir ifade biçimi yaratacaklarına inandıkları için kendilerine Nabi (Peygamber) adını takmıştı. Fakat grup onuncu yılın sonunda dağılacak, Bonnard ve Vuillard’in son çalışmalarından ve hatta Nabi olmayan Henri Matisse’ten de etkilenecekti.

Denis, Nabiler’den sonra dinsel konular ve duvar resimlerine odaklandı. 1922 yılında birikmiş olan tarihi ve kuramsal resimlerini “Nouvelles theories sur l’art moderne sur l’art sacre” (Modern ve Kutsal Sanat’ın Yeni Teorileri) olarak yayımladı. Sanatçının olgun eserlerinin konusunu manzara ve figürler, özellikle anne ve çocuk figürleri oluşturur. Fakat asıl ilgi duyduğu konular 1931’de Uluslararası Hıristiyan Sendikalar Federasyonu’nun William Rappard Merkezi’nin ana merdivenlerini dekore etmesi için ona verdikleri “Emeğin Onuru” gibi dinsel konular olmuştur.

Maurice Denis, resmin düz bir yüzey olduğunu öne süren ilk sanatçılar arasında yer almıştır. Ona göre resim, uyumlu renklerle boyanmış düz bir yüzeydir. Konudan çok renklerin düzenini vurgulayarak çağdaş resim kuramının temel anlayışını ortaya atmıştır. Sanatın, sanatçının zihninde oluşan görüntülerin dışa yansıması olduğu görüşünü savunan Denis, bu tutumuyla Nabiler’in kuramsal önderliğini üstlenmiştir.

1919’da Avrupa’da başlayan kilise ile çağdaş sanatı uzlaştırma hareketinin içinde yer alan ressam Georges Desvallieres ile birlikte Ateliers d’Art Sacre’yi (Kutsal Sanat Atölyeleri) kurdu. Atölyeler özellikle 1. Dünya Savaşından sonra harap olan kiliseleri konu ediniyordu. Denis akademik eğitime, duygulara ve özgünlüğe engel olduğu düşüncesiyle karşı çıkmıştır. Ayrıca realizme de karşı çıkıyordu. Çünkü ona göre realizm düz yazıydı. Fakat o düz yazı yerine müziği tercih ediyordu. Sanatçı, 1943 yılında Paris’te bir otomobil kazası sonucu hayatını kaybetmiştir.

Maurice Denis Tablo Listesi

Maurice Denis Trestrignel Sahilinde
Trestrignel Sahilinde

Maurice Denis Bacchus ve Adriadne
Bacchus ve Adriadne

Maurice Denis Psychenin Güzelliğinden Sarhoş Olmuş Uçan Cupid
Psychenin Güzelliğinden Sarhoş Olmuş Uçan Cupid

Maurice Denis Psychenin Ebeveynleri Tarafından Dağın Zirvesinde Terk Edilişi
Psychenin Ebeveynleri Tarafından Dağın Zirvesinde Terk Edilişi

Maurice Denis Cupidin Psycheyi Cennete Taşıması
Cupidin Psycheyi Cennete Taşıması

Maurice Denis Ziyaret
Ziyaret

Maurice Denis Düğün Töreni
Düğün Töreni

Maurice Denis Anne ve Çocuk
Anne ve Çocuk

Maurice Denis Bahar Manzarasında Figürler
Bahar Manzarasında Figürler

Maurice Denis Martha ve Mary
Martha ve Mary

Maurice Denis Psyche Gizli Aşığının Cupid Olduğunu Keşfeder
Psyche Gizli Aşığının Cupid Olduğunu Keşfeder

postline