Dirck Hals

Dirck Hals hayatı ve eserleri (1591 – 1656)

By editor

Posted in , | Tags : ,

Dirck Hals

Hollandalı barok ressam Dirck Hals 1591’de Haarlem’de doğdu. Ressam Frans Hals‘ın kardeşidir. Onun güçlü renkleri ve palet anlayışından etkilenmiştir. Ağırlıklı olarak konser, müzik grupları ve küçük grupların içme ve eğlenme sahnelerinde uzmanlaştı. 1641 ve 1648’de Leiden’de çalıştığı düşünülmektedir. Ressam Nathaniel Bacon, Johann Hulsman ve Willem Cornelisz Duyster’i etkilemiştir. Oğlu Anthony de bir ressam olmuştur. Waalse Kerk’te (Haarlem) gömülüdür.

1627’den 1656’da ölünceye kadar kentin St Luke’s loncasının bir üyesiydi. 1634 yılına kadar mimar Dirck van Delen ile işbirliği yaptı. Yapıtlarının çoğu sembolik referanslar içerir, ancak dünyevi hazların tasvirinden daha derin bir anlam peşinde olmamıştır.

Sanatçının eser örnekleri

Kır Bayramı

Kır Bayramı

Müzik Grubu

Müzik Grubu

Share this story

btt