Ivan Konstantinovich Aivazovsky St Petersburg Sahilinden Bakış

Ivan Konstantinovich Aivazovsky St Petersburg Sahilinden Bakış Tarih: 1835 Orijinal Boyut: 133,5 x 107,5 cm Yer: Tretyakov State Gallery, Moskova

Devam