Hüseyin Rıfat Çeteci hayatı ve eserleri (1861 – 1939)

Hüseyin Rıfat Çeteci

Hüseyin Rıfat Çeteci

Türk ressam Hüseyin Rıfat Çeteci 1861’de İstanbul, Cihangir’de doğdu. Eskiden çete adı verilen yardımcı donanma amirallerinden Hüseyin Reis soyundandır. Babası Hacı Şerif efendidir. Tophane Feyziye mektebini Şinasi ile birlikte bitirdikten sonra ayrıca özel dersler aldı. Arapça, Farsça öğrendi ve Edebiyat alanında da yetiştirildi. 15 yaşında Hariciye Mektebi kaleminde memuriyet hayatına girdi.

Çeşitli hizmetlerden sonra Mabeyn Başkatipliği, Sadaret Müsteşarlığı gibi görev yerlerine kadar yükselen Rıfat Çeteci, daha pek küçük yaşlarında resme meraklıydı. Istanbul’da Aivazovski ve Valeri gibi ressamların sergilerinden etkilendi. Özellikle Valeri’nin öğrencisi olmayı arzuladı.

Çok geçmeden Sanayi-i Nefise Mektebi açılınca buraya kaydoldu. Osman Hamdi, Valeri, Mimar Valori ve Oskan efendiden kurulu jüri önünde sınav verdi ve resme olan yatkınlığı nedeniyle doğrudan doğruya 2. sınıfa alındı.

Sanatçı, Valeri’nin çok taktir ettiği, Sanayi-i Nefise Mektebimizin ilk mezunlarındandır. Figür, peysaj, natürmort çalışmaları yanı sıra kompozisyonlar da meydana getirmiş, sanat kültürü köklü, realist bir ressamdı. Çok mütevazi olduğu bilinmektedir. Sergiler açmadı ve resim satmadı. Bazı resimlerini doğrudan dostlarına hediye etti. Fakat çok beğendiği 10 – 15 kadar tablosunu ölümüne kadar kendi özel koleksiyonunda muhafaza etti.

Sanatçının eserlerinden örnekler

Piknik, Tuval üzeri yağlı boya

Sahilde Dalgalar, Tuval üzeri yağlı boya

Hüseyin Rıfat Çeteci Sahildeki Sandal
Sahildeki Sandal, 1934

Hüseyin Rıfat Çeteci Topkapı Sarayı Arz Odası
Topkapı Sarayı Arz Odası

Kaynakça;

Türk Plastik sanatçıları Ansiklopedisi, Nüzhet İslimyeli