İçeriğe geç
ana sayfa » RESİM DÜNYASI » Kanvas Baskı Nedir Nasıl Yapılır ?

Kanvas Baskı Nedir Nasıl Yapılır ?

  Kanvas Baskı Nedir ?

  Öncelikle kanvas baskı ile kanvas tablo terimlerini birbirinden ayırmak gerekir. Kanvas, ingilizce tuval anlamına gelen canvas kelimesinin türkçe okunuş karşılığıdır.

  Sanat literatüründe ve baskı ürünler piyasasında kanvas, canvas, tuval kelimeleri yan yana ve sıkça kullanılmakta ve kavram karışıklığına neden olmaktadır. Sanat literatürümüzde canvas/kanvas kelimesinden ziyade fransızca kökenli (toile) tuval kelimesi daha hakim ve yaygındır.

  Orijinal sanat eserlerinin bilgi kısımlarında teknik özellikleri belirtilirken tuval üzerine yağlıboya, tuval üzerine akrilik ve/veya tuval üzerine karışık teknik olarak tarif edildiğini görürsünüz. Dolayısı ile sanatsal ve el işi olarak tuval bezi üzerine hazırlanan çalışmalar tuval üzerine ….. ibaresi ile tarif edilir. Bunun dışındaki tarifler gereksiz yere kafa karışıklığı yaratmaktadır.

  Kanvas / canvas kelimeleri ise ülkemiz literatüründe çoğunlukla dijital baskı alanları ile özdeş olan kelimelerdir ve kullanım tarihi 90’lı yıllara ancak uzanır. Kullanım elverişliliğini sağlayan ise poster kelimesinin sadece kağıt ve türevleri üzerine yapılan baskıları ifade etmesi nedeniyledir.

  Dijital baskı makinelerinin gelişmesi ve çok farklı materyaller üzerine baskı yapılabilmesi, tuval bezi türevleri üzerine de baskı yapılabilmesini mümkün kılmıştır. Bu durum, tuval bezi üzerine yapılan baskıları kağıt türevleri üzerine basımı ifade eden poster kelimesinden ayrıştırmayı zorunlu kılmıştır. Kanvas Baskı ve/veya canvas baskı kelimesi böylece gündeme gelmiş ve halen kullanımı sürmektedir.

  Özetle;

  • Eğer, bir çalışma el ile bez üzerinde icra edildiyse TUVAL ÜZERİNE …., veya direkt tekniğe yönelik YAĞLIBOYA TABLO, AKRİLİK TABLO……   şeklinde tarif edilir.
  • Eğer, bir çalışma dijital baskı teknikleri ile bez üzerine uygulanıp çoğaltılıyorsa KANVAS BASKI veya CANVAS BASKI …. şeklinde tarif edilir.
  Rulo baskı örneği
  Rulo baskı örneği

  Şasili örnek (arkayüz)
  Şasili örnek (arkayüz)

  Kanvas Baskı Nasıl Yapılır ?

  Yukarıda kısaca bahsettiğimiz şekli ile baskı, dijital baskı makinelerinde bez ve türevli yüzeyler üzerine uygulanan bir çoğaltım tekniğidir. Her makinenin kendine özgü mürekkebi vardır ve kullanılacak olan bez yüzeyler bu mürekkebi sabitleyebilecek bir kimyasal ile sıvanmıştır.

  Piyasada, hem dijital baskı makinelerinin hem de bez materyalin pek çok çeşidi vardır. Bu çeşitlerin incelenmesine daha ilerde ayrıntılı bir şekilde gireceğiz, ancak bilinmesi gerekir ki kanvas baskı piyasasındaki fiyat farklarının önemli nedenlerinden biri kullanılan malzeme farklılıklarıdır.

  Baskıya hazırlanan görseller dijital baskı makinesine uygun programlar aracılığı ile baskı aşamasına geçilir. Baskı sonuçlandıktan sonra kullanılan materyallerin cinsine göre kuruma süresi beklenir. Ardından, gün ışığına ve zamana karşı dayanıklılığı sağlayabilecek (vernik vb) şekilde yüzey koruması uygulanır. Yüzey koruma uygulaması, kullanılan baskı makinesi ve bez türüne göre değişiklik gösterecektir. Bazı makine ve mürekkep türlerinin yüzey koruması uygulama ihtiyacı bile olmadığı bilinmektedir.

  Daha sonra, işlemleri tamamlanmış olan çalışma rulo halde ya da istek üzerine şasiye gerilmiş halde kullanıma hazır hale getirilir.

  Şasili ve paketlemeye hazır kanvas baskılar
  Şasili ve paketlemeye hazır kanvas baskılar
  canvastar

  CANVASTAR®

  Türkiye'nin En Zengin ve Kaliteli Kanvas Tablo Koleksiyonu

  Siteye Gidin