Archive | RESİM DÜNYASI

Resim Dünyası

Resim Dünyası ile ilgili bu kategorimizde resim terimleri, teknikler ve uygulama yöntemleri ile ilgili makale ve dökümanları inceleyebilirsiniz.
Yağlı boya tablomu satmak istiyorum

Yağlı boya tablomu satmak istiyorum

Yağlı boya tablomu satmak istiyorum ne yapmam gerekir ? Bu soruyu sorduğunuza göre ya bir ressamsınız ya da elinizde edinmiş olduğunuz eserler var. Her biri farklı yöntemlerin geçerli olduğu süreçlerdir. Ancak, her ikisi de sabırlı ve titiz bir çalışmayı gerektirmektedir. Kolay yollardan satış yapılabileceğini öne süren alternatiflerden uzak durmanız birinci ve en önemli tavsiyemizdir. Çünkü […]

Anonim Tablo Nedir

Anonim Tablo Nedir ? | Anonim Tablo Örnekleri

Anonim Tablo Nedir ? Anonim tablo terimi resim piyasasında sıklıkla karşılaşılan bir terimdir. Özellikle müzayede kataloglarında satışa sunulan eserlerin yanında bu terimi sıkça görürüz. Tabloyu yapan ressam ile ilgili kesin bir bilginin bulunmadığı durumlarda eserler anonim kategorisine dahil edilmektedir. Bazen de imzası okunamayan veya kararsız kalınan tablolar da aynı terimle olarak adlandırılır. Ancak, tablonun üslup, […]

Ebru Sanatı

Ebru Sanatı | Yapılış, Türler ve Tarihçe

Ebru Sanatı Nedir ? Ebru Sanatı, yoğunlaşmış sıvı bir zemin üzerinde hazırlanan ve öncelikle kâğıt üstüne uygulanan renkli kompozisyonlara verilen genel addır. Ebru kelimesinin etimolojik kökeninin farsçada “bulut” anlamına gelen ebr sözcüğünden türediği düşünülmektedir. Ebru Sanatı Tarihçesi Kâğıt bezeme sanatlarının en önemlisi olan ebruculuğun ne zaman başladığına ilişkin kesin bir belge yoktur. Çok eski kitap ciltlerinde, […]

Afiş Nedir Nasıl Yapılır? | Tarihçesi

Afiş Nedir Nasıl Yapılır? | Tarihçesi

Afiş Nedir Nasıl Yapılır? | Tarihçesi Afiş bilgi verme, propaganda ya da reklam amacıyla kullanılan ve resimli ya da resimsiz bir metin içeren, kâğıttan ya da kumaştan yapılmış duvar ilanı anlamında kullanılmaktadır. Günümüzdeki anlamıyla afiş sanatı çok yeni olmakla birlikte Eskiçağ’da kullanılmaya başlanmıştır. Eski Yunanlılar halka açıklamak istediklerini, tahta tabletlere (aksonîlar) kazıyorlardı; Romalılar da, gösteri […]

yağlı boya tablo

Yağlı boya tablo nasıl yapılır, Reprodüksiyon nedir ?

Yağlı boya tablo nasıl yapılır, Reprodüksiyon nedir ? Yağlı boya tablo portre, peyzaj, natürmort ve benzeri konuların temel boyama tekniğine verilen addır ve “klasik kraliyet disiplini” olarak kabul edilir. Yağlı boyanın dayanıklılık ve renk parlaklığı eşsizdir. Bir bağlayıcı olan yağ renklerin önemli bir bileşenidir. Sanatçılar üstün özellikleri nedeniyle yağlı boyayı tercih ederler. Yağlı boya için, […]

görmek nedir biçimleri nelerdir

Görmek Nedir Biçimleri Nelerdir

Görmek Nedir Biçimleri Nelerdir Görme konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk konuşmaya başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir. Ne var ki başka bir anlamda da görme sözcüklerden önce gelmiştir. Bizi çevreleyen dünyada kendi yerimizi görerek buluruz. Bu dünyayı sözcüklerle anlatırız ama sözcükler dünyayla çevrelenmiş olmamızı hiçbir zaman değiştiremez. Her akşam güneşin batışını görürüz. Dünyanın güneşe arkasını dönmekte olduğunu […]

egon schiele izinde

Egon Schiele izinde Cesky Krumlov (Krumau)

Egon Schiele izinde Cesky Krumlov (Krumau) 1992’de Unesco Dünya Mirası listesine girmiş, Çekoslovakya’nın incisi olan, bir masal kasabası tadındaki Cesky Krumlov, Vlatava (Moldau) nehrinin kıvrımları arasında harikulade bir yerleşim yerdir. 300 kadar historik ev ve Prag kalesinden sonra en büyük kale kompleksine ev sahipliği yapar. Gotik ve Rönesans tarzındaki bu yapılar hiç bozulmadan günümüze kadar […]

kanvas tablo

Kanvas Tablo Nedir Farkı Nelerdir ?

Kanvas Tablo Nedir ? Kelime kökü itibarı ile kanvas, ingilizce tuval anlamına gelen canvas kelimesinin türkçe okunuş karşılığıdır. Normalde tuval ve/veya canvas kelimeleri resim sanatı ile özdeşleşmiş bir kelime olup, son yüzyılda baskı tekniklerinin gelişmesi ile daha geniş bir kullanım alanına sahip olmuştur. Oluşan bu yeni segment geleneksel kağıt üzerine hazırlanan posterden ayrışarak, kullanılan malzemeyle […]

Resimde Desen Nedir

Resimde Desen Nedir ve Desen Bilgisi

Resimde Desen Nedir Fransızca “dessin” sözü dilimize o kadar işlediki, onu “çizgi”, ya da “çizgi resim” olarak çevirmeye pek gerek yok. Desen denilince ne söylenmek istenildiği kesin olarak anlaşılmaktadır. Bir şeyin deseni denilince, genel olarak biçimi, eski deyimle, şekli, sınırı, bir bakıma da dış görünüşü anlaşılır. Bir tablonun deseninden söz edilirse siyah beyaz değerlerinden, ya […]

Resimde anlatım yöntemleri

Resimde anlatım yöntemleri nedir nasıl uygulanır ?

Resimde anlatım yöntemleri Bir sanat eserini nasıl gördüğümüzü anlamak için, sanatçının bize bir fikri görsel biçimler halinde anlatmak üzere kullandığı birçok görsel elemanı teker teker incelemiştik. Ötekilerden ayırmak suretiyle bu elemanları başlıbaşına ele almak, gerçi onlardaki tabii yapı özelliklerini ve ifade imkânını kuvvetle belirlemeğe yarar ama, şunu da unutmamalı: bu tahlil metodu, kısmen de olsa […]

Resimde Sanatçı Kişiliği

Resimde Sanatçı Kişiliği Resimde sanatçı kişiliği konusu, çocuklardan büyük resim ustalarına kadar uzanan pek çok kişiyi kapsamına alır. Kültür çevrelerinin hemen hiç birinde, resim programlarını uygulayan sanatçılar başıboş bırakılmamışlar, toplumsal örgütlenmenin bir parçası haline gelmişlerdir. İlkel sanat dünyalarında bile resim sanatçılarının belli bir toplumsal örgütlenme çerçevesi içinde görevlendirilmiş oldukları bilinir. Resim sanatçılarının yetiştirilmesi ya usta-çırak […]

Resim ile yazının ilişkisi

Resim ile yazının ilişkisi Resim ile yazının ilişkisi, resmin bir anlatım aracı olarak anlaşılmasını mümkün kılar. Resim, yazının bulunmasından önce doğacı bir anlatıma sıkı sıkıya bağlı idi. Yazının bulunuşu, onu bu özelliğinden sıyırıp şematizme götürmüştür. Yazının keşfi, insandaki soyutlama yeteneğinin gelişmesine bağlı bir olgudur. Soyutlayıcı yetenek yazıda bir işaretler dilinin kurulmasını mümkün kılar ve bu […]

Resimde üslup nedir ?

Resimde üslup nedir ? Resimde stilizasyon ile matematik kavrayış arasında sıkı bağlar vardır. Geometrik bir düzen meydana getirme kaygısı, doğadan bir uzaklaşmadır. Ama geometrik hareket ve ritim, sanatçının istediği etkiyi yaratabilir. Doğacı sanat üsluplarında bile daima gizlenmiş bir geometrik düzen örgüsü sezilir. Bu mimari kuruluştan kazanılmış bir yetenek gibidir. Resim düzenlerinde genellikle yatık ve dik […]

Resimde biçim nedir

Resimde biçim nedir ? Nasıl Uygulanır

Resimde biçim nedir ? Resimde biçim sorunu, taşıdığı özden, içerikten sıyrılarak ele alınamaz. Genellikle resim biçimleri ya organiktir, yani doğadaki oluşu sıkı sıkıya izler, ya da semboliktir. Sembolik biçim bir bakıma mutlak, geometrikleşmiş, değişmez kılınmış biçimdir. Aslında, resim yüzeyine aktarılmış her biçim ister organik, ister geometrik olsun, soyutlanmış bir biçimdir. Stilizasyon Organik ve geometrik sanatın […]

Resimde Renkler

Resimde Renkler Nedir Nasıl Uygulanır ?

Resimde Renkler Resimde renk kullanımı belli bir sınıflandırmaya göre tanımlanmıştır. Rengin doğal kullanımı doğadaki nesnelerin kendi doğal renklerine uyularak, onları gözleyerek yapılan bir iştir. Ancak, göz, renk yönünden de aldanan bir organdır. Üstelik doğadaki renkler ışık değişiklerine bağlı olarak, sürekli değişimler ortaya koyarlar. Bu sorun ı 9. yüzyılda empresyonist (izlenimci) ressamların bu değişmeyi sıkıca gözlemleyen […]

Resimde ışık ve ton nedir

Resimde ışık ve ton nedir ?

Resimde ışık ve ton Resimde Işık Eğer resim kendi içinde nesnelerin ışıklandırılmış gölgelerini kapsamıyorsa bu resmin ışıkla bağıntısı doğal, dış ışık kaynaklarına dönük bir bağıntıdır. Bu daha çok Doğu ve İslam resmi için geçerlidir. Buna karşılık Batı resminde, özellikle Rönesans’tan sonra, resim kendi ışığını araştırmaya koyulmuş ve bu araştırma, Caravaggio, Rembrandt gibi ustalarda ışık-gölge açısından […]

Resimde çizgi çalışması nedir

Resimde çizgi çalışması nedir ?

Resimde çizgi çalışması nedir ? Resmin her çağda ve her bölgede ortak olan öğeleri, daha önce de belirttiğimiz gibi çizgi ve renktir. Çizgi, yüzey üzerinde nesnenin ilk dış sınırlandırma eylemi olduğu için renkten de önce gelir. Resmin salt çizgilendirme isteğinden doğduğu bile ifade edilmiştir. Nitekim Tarih öncesi insanının resim dünyasında da, ilkel insanda da, çocukta […]

ünlü ressamların isimleri

ünlü ressamların isimleri alfabetik sıra

ünlü ressamların isimleri Sanat Tarihi boyunca birçok sanatçı değişik dönemlerde verdikleri eserlerle hatırı sayılır izler bırakmışlardır. Binleri bulan değerli ressamların önemli bir bölümünü sizler için seçerek listeledik. Soyadı esasına göre düzenlediğimiz kategorilerimizde bu ünlü ressamların isimlerine ve eser örneklerine ulaşabileceksiniz. İster ana menüden SANAT ANSİKLOPEDİSİ bölümüne isterseniz ÜRÜNLERİMİZ bölümüne tıklayın, sayfa açıldığında sağ taraftaki menüde […]

Resimde Perspektif ve Modle

Resimde Perspektif ve Modle

Resimde Perspektif ve Modle Resim iki boyutlu bir yüzey, yani bazen bir kağıt, bir duvar yüzeyi ya da bir tuval üzerinde oluşur. Resimde renk ve çizgi kendi başlarına ya da birlikte kullanılarak temel ifade unsurlarını meydana getirirler. Hangi çağa, hangi üsluba ait olursa olsun, resimde temel unsurlar daima çizgi ve renge dayanır. Bazı resim üsluplarında […]

Resimde Görsel Düzen Nedir

Resimde Görsel Düzen Nedir ?

Resimde Görsel Düzen Nedir ? Bundan önceki bölümlerde dikkatimiz en önce, bir sanat eserinin renk ya da çizgi gibi elemanlarının ifadedeki rolü üzerinde yoğunlaşmıştı. Bununla beraber sanatçı, eserini, yalnız bu elemanlar açısından değil, bunların, eserdeki bütünlüğü sağlayan düzenlenişi bakımından da inceler. Nitekim bir eserde tek bir elemandan bile aldığımız izlenimler, sanatçının bu izlenimlere yüklediği öz’ün […]

Tuval veya Kanvas Nedir ?

Tuval veya Kanvas Nedir ? Tuval Fransızca desenli kumaş anlamına gelen ‘toile’ kelimesinden gelmektedir. Canvas’ın kelime kökü de Yunanca kenevir anlamına gelen ‘cannabis’ kelimesinden türemiştir. Ancak ‘cannabis’ kelimesi de Pers ve Trakya kültüründen Yunanca’ya geçmiştir. Tuval antik çağlardan beri kumaş olarak kullanılıyordu ancak resim için tuval kullanımı Rönesans’a kadar yaygın değildi. Resimde tuval kullanımı 16. […]

Resimde Nesne Nedir Mekanda Nasıl Kullanılır ?

Resimde Nesne Nedir Mekanda Nasıl Kullanılır ?

Resimde Nesne Nedir Mekanda Nasıl Kullanılır ? İnsanın resimden aldığı mekan hissi Toulouse-Lautrec, Antonello da Messina, Pisanello gibi sanatçıların eserlerinde kendini gösteren büyük bir gelişme kaydetmiştir. İfade etmek istedikleri duygu ve düşünceleri görsel imgelere çevirirken bizde, resimdeki mekana karşı uyarı sağlayan ayrı yollar kullanmışlardır: Antonello bizi, iyi belirlenmiş küçük mekan parçalarını keşfe çıkarmış, Pisanello ise […]

Resimde Mekan Nedir

Resimde Mekan Nedir Nasıl Kullanılır ?

Resimde Mekan Nedir ? Renk konusunu incelerken belli renklerle belli mesafelerin ilgili olduğunu kaydetmiştik. Mesela kırmızıyla öteki sıcak renklerin mavi ve soğuk renklere göre yakınlık tesiri yaptığını biliyoruz. Daha önceden de, bir sanatçının açık-koyu kontrastıyla bizde derinlik hissi uyandırdığını görmüştük. Rembrandt’ın karakalem “Kış Manzarası”nda ise çizginin de derinlik tesiri yapacak kadar güçlü olabildiğini görmekteyiz (resim […]

Özgün Baskı Nedir

Özgün Baskı Nedir Çeşitleri nelerdir ?

Peki özgün baskı nedir ? Reprodüksiyon baskı işi ile uğraşıyor olunca akıllarda bazı karışıklıkların meydana geldiğini fark ettik. Özgün baskı ve reprodüksiyon baskı arasındaki karışıklık gibi… Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki özgün baskı ve reprodüksiyon baskı aynı şey değildir. Özgün baskıda, sanatçı baskı için gerekli olan malzemeleri kendi hazırlar, kendi basar veya baskı aşaması bizzat gözetiminde […]

Resimde Renk Nedir

Resimde Renk Nedir ?

Resimde Renk Nedir ? Sadece koyu ve açık kontrastı kullanarak bir sanatçının bizde özel tepki uyandıran görsel biçimler yaratabileceğini görmüştük. Manet, Klee ve Tiziano’ nun yağlıboya resimlerinden aldığımız izlenimler, bu sanatçıların öncelikle bilgi ve hüner kullanarak bizde koyu-açık arasındaki farkı ayırdetmeğe yarayacak bir duyarlık yaratmaları olmuştu. “Japon Elmaları” adlı tablonun ifadeli konusu, siyah, beyaz ve […]

kanvas baskı nedir

Kanvas Baskı Nedir Nasıl Yapılır ?

Kanvas Baskı Nedir ? Öncelikle kanvas baskı ile kanvas tablo terimlerini birbirinden ayırmak gerekir. Kanvas, ingilizce tuval anlamına gelen canvas kelimesinin türkçe okunuş karşılığıdır. Sanat literatüründe ve baskı ürünler piyasasında kanvas, canvas, tuval kelimeleri yan yana ve sıkça kullanılmakta ve kavram karışıklığına neden olmaktadır. Sanat literatürümüzde canvas/kanvas kelimesinden ziyade fransızca kökenli (toile) tuval kelimesi daha hakim […]

resimde açık koyu nedir

Resimde Açık Koyu Nedir ?

Resimde Açık Koyu Nedir? Mısır vazosundaki süslemelerde bulunan çizgileri gözün nasıl takibettiğini incelerken başlıca gözlemimiz, bu çizgilerin renklerdeki koyuluk ve açıklıktan dolayı meydana çıktığı olmuştu. Böyle bir kontrast mevcut olmasa, hiçbir şey göremezdik. Ancak açık renk kağıda basıldığı takdirde meydana gelen kontrast yüzünden mürekkebin koyuluğu belli olur. Yoksa, mürekkep, koyu olduğundan dolayı görülüyor değildir, meğer ki kağıt açık […]

resimde çizgi nedir nasıl kullanılır

Resimde Çizgi Nedir Nasıl kullanılır ?

Resimde Çizgi Nedir Nasıl kullanılır? Çizginin, göz nesneyi incelerken yaptığı hareketlerin kağıt üzerinde basit bir tesbiti demek olduğunu gördük. Yine gördük ki sanatçı, çizgiye hükmederek bizde değişik duyumlar uyandırabilir. Bu duyumlar, Mısır vazosuna bakarken gözün hareketiyle doğrudan doğruya hasıl olan zevkten başlıyor, manzara resminden, Picasso‘nun kara kalem deseninden aldığımız daha ince, daha karmaşık hazlarıma çeşidine doğru […]

resimden anlamak

Resimden Anlamak için Görme Usulü

Resimden Anlamak için Görme Usulü Bir sanat eserinden duyduğumuz hazlanma derecesi, görme konusundaki kabiliyetimizin işaretidir. Görsel alışkanlığımız arttıkça, sanatçının yarattığı görsel biçimden duyduğumuz zevk de o nisbette büyür. Bununla beraber, bu zevki, sanatçının ifade ettiği düşüncenin bizdeki tepkisiyle karıştırmamalıdır. Savaşın yıkıcılığına karşı olan bir yağlıboya resim, aynı şeyleri hissettiğimizden, bizde de şikayet duygusu uyandırır, yahut, belirli […]

Yaratıcılık ve ustalık üzerine

Yaratıcılık ve Ustalık Üzerine

Yaratıcılık ve Ustalık Üzerine Bugünlerde yoğun bir şekilde ünlü ressamların eserleri ile meşgulüm. Uzun yıllardır yürüttüğümüz bir ansiklopedi çalışmamızın yenilenmesi ve ilaveleri ile uğraşıyorum. Tek tek bütün ustaların eserleri ve yaşam öykülerini elden geçiriyor, tablolar hakkındaki bilgileri tazeliyor ve yeni ulaştığım eserlerini inceliyorum. Oldukça zahmetli, detaylı sabır gerektiren ama bir o kadar da sürükleyici bir […]

Sanatı Görme Alışkanlığı

Sanatı Görme Alışkanlığı Bates Lovry

Sanatı Görme Alışkanlığı Bir sanat müzesinin duvarları, çeşitli nesneleri barındırır. “Sanat Müzesi” terimi, çoğu zaman, duvarlarında ağır çerçeveli yağlıboya resimler asılı, yüksek tavanlı salonlarına alçak sıralar konulmuş binaları aklımıza getirir ama, zihnimizde uyanan bu tasarım, Avrupa ve Amerika müzelerini meydana getiren pek çok salondan ancak küçük bir kısmını karşılar. Bir an, böyle müzelerden birini düşünürsek […]

En Pahalı Olan En Değerli mi

En Pahalı Olan En Değerli mi | Ekrem Kahraman

En Pahalı Olan En Değerli mi Sanat A.Ş. FORBES (Türkiye) ekonomi/finans dergisi Ekim/2009 sayısında Türkiye’nin “En Pahalı Ressamları 50” başlıklı bir dosya yayımladı. Dosya içerisinde bu ‘en pahalı 50 ressam’dan oluşturulmuş bir de isim listesi/sıralaması yer alıyor. Liste birkaç yıldır ticari olarak aşırı zorlanıp sıkıştırılan ve altüst edilen sanat piyasasını biraz daha karıştırmaya yetti de […]

Değişen Sanat ve Anlam Yitikliği

Değişen Sanat ve Anlam Yitikliği

Değişen Sanat ve Anlam Yitikliği Tarihi incelediğimizde ‘sanat becerilerinin anlamını yitirmesi’ ile ‘avangard’lık paralel olarak gelişen iki olgu olarak karşımıza çıkıyor. Bunun başlıca sebebi ise inkar edilemez biçimde fotoğraf makinesinin icadıdır… 19. yüzyıl ortalarında Delaroche’un söylediği varsayılan. Bugünden itibaren resim ölmüştür.’ sözü aslında bir iletişim ve belgeleme yönteminin sonunun geldiğini haber veriyordu… Ölen sadece resim […]

yağlı boya tablo reprodüksiyon piyasası

Yağlı boya Tablo Reprodüksiyon Piyasası

Yağlı boya Tablo Reprodüksiyon Piyasası Kim evinin duvarında ünlü ressamlardan birine ait olan çok beğendiği bir tabloyu görmek istemez ki? Kimsenin hayır diyemeyeceği bu soruya biricik olan orjinalini görmeniz gerçekten çok zor diye yanıtlamak zorundayız. Geriye iki alternatif kalıyor; ya baskı reprodüksiyonunu duvarınıza asacaksınız ya da orijinalinin tadını biraz daha yakalayabilmek için yağlıboya reprodüksiyonunu satın […]

Sanat Nereye Gidiyor Jim Lane

Sanat Nereye Gidiyor Jim Lane

Sanat Nereye Gidiyor Jim Lane Sanat Nereye Gidiyor? başlıklı makale ABD’li sanat tarihçisi ve küratör Jim Lane’in tarafından kaleme alındı. Biz de çevirisini sunuyoruz. Sanat, sanatçı ve sanat eseri algısının nasıl değiştiği üzerine değerlendirmeler yapan, ayrıca modern ve post-modern sanat akımlarına inceden ama etkili dokunuşlarla değinen bu yazı, ABD’nin önemli sanat gazetesi Art Newspaper’ın Şubat […]

Sanatta teori üzerine bir yaklaşım

Sanatta teori üzerine bir yaklaşım

Sanatta teori üzerine Sanatta teori üzerine söz etmek için önce kadim yaklaşımlara bakmak gerekecek. Sokrates “Sanat taklittir.” dediğinde taklitin sanat için gerekli olduğu kavramı anlaşılabileceği gibi, bu teorinin bir şeyin taklidi olmadan yapılan sanat eserlerinin sanat olmayacağı sonucuna da ulaşılabilir. İlk yargım “Sokrates”in sözüne daha iyimser ve mantıksal bir yaklaşımdır. Taklitten kasıt gerçek dünya nesnelerinin […]

btt