dadaizm

Dadaizm Sanat Akımı ve Temsilcileri

By editor

Posted in , | Tags : , , ,

Dadaizm Sanat Akımı

Dadaizm, yirminci yüzyılın başlarında yenilikçi ve öncü bir sanat akımı olarak Avrupa’da ortaya çıktı.  Önce İsviçre’de daha sonra 1920’lerde Paris’te yayıldı. Akım öncelikle 1.Dünya Savaşı’na tepki olarak gelişti. Akım, modern kapitalist toplumun estetiği yerine anlamsızlığı ve mantıksızlığı vurgulayarak, anti kapitalist ve anti-burjuva tepkileri dile getirmeye çalıştı. Akım kolaj, ses, yazı ve heykel gibi her türlü materyali eserlerinde kullanmayı denedi. Şiddet, savaş ve milliyetçilik karşı tavır sergileyen sanatçılar radikal sol ile siyasi yakınlıklarını korudular.

Dadacılık anlamı

Akımın adının kökeni hakkında farklı açıklamalar mevcuttur. Avusturyalı sanatçı Richard Huelsenbeck bir sözlüğün içine bir bıçağı rastgele saplar ve bıçağın ucu Fransızca argo bir terim olan dada kelimesine rastgelir. Diğer bir açıklama da da isminin bir çocuğun ilk sözlerini ima ettiğini, çocukçalığı ve saçmalığı çağrıştırdığı yönündedir.

Akımın kökleri savaş öncesi Avant garde yaklaşımlarda yatmaktaydı. Akım için bir öncül niteliği taşıyan anti sanat terimi, Marcel Duchamp tarafından 1913 civarında sanat çevrelerine kabul ettirilmişti. Kübizm, kolaj ve soyut sanatın gelişimi, akımın kısıtlamalardan ayrılmasına zemin hazırladı.

Dadaizm temsilcileri

Akımın anahtar figürleri Hugo Ball, Marcel Duchamp, Emmy Hennings, Hans ARP, Raoul Hausmann, Hannah Höch, Johannes Baader, Tristan Tzara, Francis Picabia, Huelsenbeck, George Grosz, John Heartfield, Man Ray, Beatrice Wood, Kurt Schwitters, Hans Richter ve Max Ernst’tir.

Dadaizm Ressamları ve Eserleri

Jean Arp hayatı ve eserleri (1886 – 1966)

Jean Arp (1886 – 1966)

Sophie Taeuber Arp hayat ve eserleri (1889 – 1943)

Sophie Taeuber Arp (1889 – 1943)

Jean Crotti hayatı ve eserleri (1878 – 1958)

Jean Crotti (1878 – 1958)

Georges Ribemont Dessaignes (1894 – 1974)

Georges Ribemont Dessaignes (1894 – 1974)

Theo van Doesburg hayatı ve eserleri (1883 – 1931)

Theo van Doesburg (1883 – 1931)

Max Ernst hayatı ve eserleri (1891 – 1976)

Max Ernst (1891 – 1976)

Share this story

btt