Archive | SANAT EKOLLERİ

Resim Ekolleri

Resim Ekolleri kategorimizde konu edilen ekoller hakkında ayrıntılı bilgi edinebilir ve bu ekollere bağlı olan ressamlar listesini inceleyebilirsiniz.
Dışavurumcu Anlatımcı Sinema

Dışavurumcu Sinema (Anlatımcı) Nedir?

Dışavurumcu Sinema (Anlatımcı) Ekspresyonizm ile canlanan ve 1920- 1930 yılları arasında gelişen Dışavurumcu Sinema fantastik öğelere yönelmesi, şiddet dolu bir evren yaratması ve çılgınca bir şiirsellik taşımasıyla dikkati çeker. Akım, özellikle Almanya’da etkili olur. Anlatımcılığa, 1914-1918 savaşından önce de, aslında tiyatro yönetmeni olan Max Reinhardt’ın filmlerinde, Paul Wegener’in ve Henrik Gallen’in (Praglı Öğrenci, 1913; Golem, […]

Romantizm Sanat Akımı ve Romantizm ressamları

Romantizm Sanat Akımı ve Romantizm ressamları

Romantizm Sanat Akımı ve Romantizm ressamları Romantizm, 18. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar geçen süreçte Batı medeniyetinde edebiyat, resim, müzik, mimarlık, eleştiri ve tarih yazıcılığı gibi birçok eseri karakterize eden bir tutum ya da entelektüel yönelimdir. Romantizm, genel olarak Klasizmin, 18. yüzyıl sonlarında özellikle Neoklasizmin düzen, sukunet, uyum, denge, idealleşme ve rasyonellik ilkelerinin bir reddi olarak […]

Rokoko Sanatı Nedir Rokoko Sanatçıları kimlerdir?

Rokoko Sanatı Nedir Rokoko Sanatçıları kimlerdir?

Rokoko Sanatı Nedir? Rokoko, barok akımın ardından gelişen ve dönemin son ifade tarzı olan, bolca süslenmiş bir 18. yüzyıl Avrupa stilidir. İllüzyonun ve teatralliğin prensiplerini, yoğun süs, asimetri ve akıcı köşelerle ulaşılan bir etkiyi öne çıkarır. Gözü her yöne çeken yaldızlamayla birleşen beyaz ve pastel renklerin vurgusunu kuvvetlendirir. Süsleme tam anlamıyla mimari alana hakim olmuştur. […]

Neoklasisizm Nedir Neoklasisizm ressamları kimlerdir

Neoklasisizm Nedir Neoklasisizm ressamları kimlerdir?

Neoklasisizm Nedir Neoklasisizm ressamları kimlerdir? Neoklasisizm, “klasik” sanattan ve klasik eski yapıt kültüründen ilhamını alan dekoratif ve görsel sanatlar, edebiyat, tiyatro, müzik ve mimarideki Batılı harekete verilen isimdir. Neoklasisizm Roma’da 1. yüzyıl ortalarında, Pompei ve Herculaneum’un yeniden keşfedildiği sırada doğmuştur. Fakat popülaritesi tüm Avrupa’ya, yeni keşfedilmiş Greko-Roman idealleriyle seyahatlerini bitirip İtalya’dan evlerine dönen Avrupalı sanat […]

Soyut Ekspresyonizm Akımı

Soyut Ekspresyonizm Akımı ve Ressamları

Soyut Ekspresyonizm Akımı | Soyut Dışavurumculuk Amerikan resim sanatında büyük çaplı bir hareket olan Soyut Ekspresyonizm 1940’lı yılların sonlarında başlayıp 1950’lerde Batı sanatında egemen bir trend haline gelmiştir. Soyut Ekspresyonizm akımının en tanınmış Amerikan ressamları Willem de Kooning, Franz Kline, ve Mark Rothko’dur. Diğerleri arasında Clyfford Still, Philip Guston, Helen Frankenthaler, Barnett Newman, Adolph Gottlieb, […]

Rönesans Resmi ve Rönesans Ressamları

Rönesans Resmi ve Rönesans Ressamları Listesi

Rönesans Resmi ve Rönesans Ressamları Listesi Rönesans sanatı, Avrupa’da felsefe, edebiyat, müzik ve bilim alanlarındaki gelişmelerle birlikte 1400 yılında İtalya’da kendisine özgün tarzıyla ortaya çıkan resim, heykel ve süsleme sanatıdır. En asil dönem olarak bilinen Rönesans dönemi sanatı, klasik dönem sanatını esas almıştır. Kuzey Avrupa sanatından özümsenen son gelişmeleri ve güncel bilimsel bilgileri de ekleyerek […]

pop art sanat akımı

Pop Art Sanat Akımı hakkında bilgi ve sanatçıları

Pop Art Sanat Akımı Pop art İngiltere’de 1954-1957 yılları arasında ortaya çıkan, 1959’e doğru da A.B.D’nde yaygınlık kazanan bir sanat hareketini belirtmek için kullanılan bir terimdir. İngilizce Popular Art’ın (halk sanatı, popüler sanat) kısaltılmış biçiminden türetilmiştir. İngiliz-Amerikan kökenli olan Pop Art hareketi gerçek anlamda birkaç sanatçının çalışmasından doğmuştur. İNGİLTERE’DE Soyut sanattaki geleneksel akımları yadsıyan bazı […]

ön raffaeloculuk akımı

Ön raffaeloculuk akımı nedir ? pre raphaelite

Ön raffaeloculuk akımı nedir ? Ön raffaeloculuk İngiltere’de 1848’de çıkan bir sanat ve edebiyat hareketidir. Pre Raphaelite Brotherhood adlı topluluk çevresinde bir araya gelen sanatçılardan oluşmaktadır. Bu akımı benimsemiş sanatçıların başlıca temsilcileri, Dante Gabriel Rossetti (1828-1882), Holman Hunt (1827-1910), John Everett Millais (1829-1896) ve Edward Burne Jones’tur (1833-1898). Ressamlar ve yazarlardan oluşan bu genç sanatçılar, John […]

post empresyonizm

Post Empresyonizm nedir ressamları kimlerdir ?

Post Empresyonizm nedir ? Post Empresyonizm Akımı, 1886 ve 1905 yılları arasında son empresyonist sergiden fovizm’in doğuşuna kadar kabaca gelişen Fransız sanat hareketidir. Post empresyonizm, empresyonistlerin ışığın ve rengin doğal tasvirine olan ilgisine karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Soyut niteliklere ya da sembolik içeriğe yaptığı geniş ölçüde vurgusu nedeniyle, post empresyonizm, neo empresyonizm, sembolizm, […]

akademizm akımı

Akademizm akımı nedir ressamları kimlerdir ?

Akademizm akımı (akademicilik) nedir ressamları kimlerdir ? Akademizm akımı, artık değiştirilemeyecek biçimini almış sayılan bir estetik gerçeğe bağlılık olarak tarif edilmektedir. Atölyelerde öğretilen kuralları, resmi sanata ya da kendini kanıtlamış bir başka sanat geleneğine aykırı düşmemek için hiçbir değişikliğe uğratmadan ve aşmaya çalışmadan uygulayarak ürünler veren sanatçılar, “akademist” diye nitelenmektedir. Resmî eleştirmenlerin, galeri jürilerinin, “ortasınıf” […]

aksiyon resmi

Aksiyon Resmi Akımı Nedir ? action painting

Aksiyon Resmi Akımı Nedir ? 1939-1945 savaşından sonra ABD’nde ortaya çıkan bir resim akımını belirtmek için eleştirmen Harold Rosenberg’in bulduğu terimdir. Akım, her türlü ön hazırlığa karşı çıkar ve ressamın çalışırken yaptığı her el kol hareketinin, doğrudan doğruya yapıta yansımasını, yapıtın özünü oluşturmasını amaçlar. Akım ister soyut resim olsun, ister figüratif resim, biçim ve renkleri […]

natüralizm

Natüralizm nedir ve ressamları kimlerdir

Natüralizm nedir? Natüralizm (doğalcılık),edebiyat ve görsel sanatlarda, 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında doğan bir akımdır.Doğa bilimin ilke ve yöntemlerini, özellikle de Darwinci doğa anlayışının ilke ve yöntemlerinin sanata uyarlanmasıyla gelişmiştir. Güzel sanatlarda natüralizm (doğalcılık) en az bozulma veya yorumlama ile doğanın temsilini veya tasvirini (insanlar dahil) içeren gerçek bir hayat tarzını tanımlar. Natüralizmin […]

konstrüktivizm

Konstrüktivizm Sanat Akımı ve Temsilcileri

Konstrüktivizm Sanat Akımı ve Temsilcileri Konstrüktivizm Sanat Akımı 20. yüzyılın ikinci on yıllık süresi içinde aktif olan önemli bir sanat akımıdır. Akım Rusya’da doğdu ve 1917 devrimini müteakiben etkinlik gösterdi. Yeni doğan bu dünya düzeni içerisinde sanatçının bir mühendis ve bir bilim adamı olduğunu kabul eden bu akıma bağlı sanatçılar, yeni kurulmakta olan bir düzenin […]

hudson river school

Hudson River School ve Temsilcileri

Hudson River School Hudson River School Akımı, 19. yüzyıl ortalarında estetik açıdan romantizmden etkilenen Amerikalı bir grup manzara ressamı tarafından kuruldu. Akım adını Hudson River Vadisi, Catskill, Adirondack ve White Mountains da dahil olmak üzere bu bölgelerdeki manzaraları ve yaşamı konu edinmesinden aldı. Daha sonraki temsilciler akımın konularını, New England, Batı ve Güney Amerika, deniz […]

Dadaizm Sanat Akımı

Dadaizm Sanat Akımı ve Temsilcileri

Dadaizm Sanat Akımı Dadaizm, yirminci yüzyılın başlarında yenilikçi ve öncü bir sanat akımı olarak Avrupa’da ortaya çıktı. 1916’da Hugo Ball’ın etkisiyle İsviçre’de daha sonra 1920’lerde Paris’te yayıldı. Akım öncelikle 1.Dünya Savaşı’na tepki olarak gelişti. Akım, modern kapitalist toplumun estetiği yerine anlamsızlığı ve mantıksızlığı vurgulayarak, anti kapitalist ve anti-burjuva tepkileri dile getirmeye çalıştı. Akım kolaj, ses, yazı […]

barbizon ekolü

Barbizon Ekolü nedir özellikleri nelerdir

Barbizon Ekolü Barbizon ekolü, dönemin baskın romantizm akımına karşı ortaya çıkan gerçekçiliğin özgün bir tavrı olarak ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 1830’dan 1870’lere kadar etkili olmuştur. Akım ismini Fransa, Fontainebleau Ormanı yakınlarındaki Chailly ve Barbizon köylerinden almıştır. Bu ekolün en önemli özelliklerinden bazıları ton nitelikleri, renk, gevşek fırça darbeleri ve yumuşak form kullanımıdır. Akademik ve romantik anlayıştaki manzara […]

Fovizm

Fovizm akımı nedir ve fovizm sanatçıları kimlerdir ?

Fovizm akımı Fovizm, yirminci yüzyılın başlarında Les Fauves adındaki bir grup modern sanatçının vurgulu ve güçlü renk kullanımı etrafında şekillenen çalışmaları ile ortaya çıkar. 1904’te başlayıp 1910 sonrasına da etkisini sürdüren akımın örnekleri bu sürede üç ortak sergide buluştu. Fovizm öncüleri André Derain ve Henri Matisse, bir araç olarak yoğun renk kullanımı üzerine şekillenen eserlerini paylaştılar. “Modern Sanat […]

Art nouveau

Art Nouveau nedir ve ressamlar listesi

Art Nouveau Art Nouveau akımı 19. yüzyılın akademik sanatına tepki olarak doğmuştur. Resim, mimari ve diğer uygulamalı sanatlarda etkili olmuştur. Art Nouveau nasıl okunur ? Türkçe yeni sanat anlamına gelen akımın okunuş şekli (ar nuvo) dur. Özellikle bitki ve çiçeklerin yumuşak ve kavisli hatları temel esin kaynağı olmuştur. Tarihçe Akım toplam bir sanat sanat tarzı […]

Sürrealizm nedir

Sürrealizm nedir ve sürrealist ressamlar listesi

Sürrealizm nedir ve sürrealist ressamlar listesi Sürrealizm kelimesini Türkçeye “Gerçeküstü akımı” olarak çevirebiliriz. Bu akım, Empresyonizm, Kübizm, Fovizm gibi teknik planda devrimler çerçevesine uyan ekollere doğrudan doğruya “duygu” sistemine önem veren, onunla var olan bir akım olarak niteleyebiliriz. “Duygu” kelimesini, geniş anlamını belirtmek için tırnak içine aldık. Sürrealizm konusunda “duygu”dan söz açılırsa rüyaları, hayalleri, bilinçaltı […]

Kübizm Akımı

Kübizm Akımı nedir ve Ressamlar Listesi

Kübizm Akımı nedir ne demektir? Kübizm akımı, empresyonizme paralel olarak çağdaş akımların en önemlilerinden biridir. Kübizmin geniş, dünya sanatını çerçevesi içine alan etkileri yalnız resimde kendini göstermemiş, bütün süsleme sanatlarını, tiyatro dekorları ve kostümlerini ve mimarlığa da etkilemiştir. Bu bakımdan Kübizmin, empresyonizmden çok daha geniş bir “biçim felsefe ve metafiziği” kurmuş olduğunu kabul etmemiz gerekir. […]

Romantizm Ressamları

Romantizm Ressamları Listesi soyadı sırası ile

Romantizm Ressamları Listesi Romantizm Ressamları Biyografileri ve Eserleri İlgili sanatçının görseline tıklayarak sanatçının hayatı, tablo listesi, tablo indexi, varsa stüdyo yaşamından kareler, hakkında yazılan kitaplar ve yayınlanan videolar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, arzu ettiğiniz takdirde her sanatçının tablolarının premium kalite kanvas baskı ve/veya özel sipariş vererek yağlıboya reprodüksiyonunu edinmek için gerekli bağlantı ve iletişim bilgilerine […]

Empresyonist Ressamlar

Empresyonist Ressamlar Listesi soyadı sırası ile

Empresyonist Ressamlar Listesi Empresyonist Ressamlar Biyografileri İlgili sanatçının görseline tıklayarak sanatçının hayatı, tablo listesi, tablo indexi, varsa stüdyo yaşamından kareler, hakkında yazılan kitaplar ve yayınlanan videolar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, arzu ettiğiniz takdirde her sanatçının tablolarının premium kalite kanvas baskı ve/veya özel sipariş vererek yağlıboya reprodüksiyonunu edinmek için gerekli bağlantı ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Empresyonist Ressamlar […]

Barok Dönemi Ressamları Listesi

Barok Dönemi Ressamları Listesi

Barok Dönemi Ressamları Listesi Barok Dönemi ressamları Biyografileri İlgili sanatçının görseline tıklayarak sanatçının hayatı, tablo listesi, tablo indexi, varsa stüdyo yaşamından kareler, hakkında yazılan kitaplar ve yayınlanan videolar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, arzu ettiğiniz takdirde her sanatçının tablolarının premium kalite kanvas baskı ve/veya özel sipariş vererek yağlıboya reprodüksiyonunu edinmek için gerekli bağlantı ve iletişim bilgilerine […]

Akademizm

Akademizm Ekolüne Mensup Ressamlar Listesi

Akademizm Ekolüne Mensup Ressamlar Listesi Akademizm Ekolüne Mensup Sanatçıların Biyografileri İlgili sanatçının görseline tıklayarak sanatçının hayatı, tablo listesi, tablo indexi, varsa stüdyo yaşamından kareler ve hakkında yazılan kitaplara ulaşabilirsiniz.  Ayrıca sanatçı hakkında yayınlanan videolara ulaşabilirsiniz. Ayrıca, arzu ettiğiniz takdirde her sanatçının tablolarının premium kalite kanvas baskı veya özel sipariş vererek yağlıboya reprodüksiyonunu edinmek için gerekli […]

Maniyerist Ressamlar Listesi

Maniyerist Ressamlar Listesi soyadı sıralı

Maniyerist Ressamlar Listesi Maniyerist Ressamların Biyografileri İlgili sanatçının görseline tıklayarak sanatçının hayatı, tablo listesi, tablo indexi, varsa stüdyo yaşamından kareler, hakkında yazılan kitaplar ve yayınlanan videolar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, arzu ettiğiniz takdirde her sanatçının tablolarının premium kalite kanvas baskı ve/veya özel sipariş vererek yağlıboya reprodüksiyonunu edinmek için gerekli bağlantı ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Maniyerist […]

empresyonizm

Empresyonizm Nedir Ne Demektir?

Empresyonizm Nedir Ne Demektir? Empresyonizm, resimde, 19. yüzyılda Fransa’da doğmuş bir sanat akımıdır. ‘Impression’ (izgi) kelimesinden gelir. Türkçe karşılığı olarak İzlenimcilik olarak tanımlanmıştır. Ünlü Fransız ressamı Claude Monet güneşin deniz üzerindeki izgisini gösteren bir tabloya impression adını vermişti. Bu tablo 1874 yılı Mayıs’ında Paris’te bir sergide teşhir edilirken tabloyu gören bir Fransız gazetecisi bu kelimeyi […]

barok

Barok Sanatı Nedir Ne Demektir

Barok Nedir Ne Demektir? 16. yüzyılın ortalarından 18. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa sanatına hakim olan ve katolik ülkelerde, mimarlık, heykelcilik, resim ve süsleme sanatları alanlarında, Rönesans dönemi klasisizmine bir tepki olarak ortaya çıkan bir üsluptur. Kelimenin kökü olan “barrueco” İspanyolcada “işlenmemiş iri inci” anlamına gelir. Düzenli ve kurallara bağlı Rönesans sanatının yerini tutan tarz sanat […]

Ekspresyonizm Nedir Ne Demektir

Ekspresyonizm Nedir Ne Demektir ve Ressamlar Listesi

Ekspresyonizm (Anlatımcılık ya da Dışavurumculuk) Nedir Ne Demektir? Ekspresyonizm, Dışavurumculuk ya da Anlatımcılık olarak da tercüme edilmekte ve literatürde bu şekillerde de kullanılmaktadır. Çağdaş resim dünyasında önemli yeri olan bir akımdır. Ekspresyonizm modern bir akım olarak 1890’larda Norveçli sanatçı Edvard Munch, Avusturyalı Gustav Klimt, Belçikalı James Ensor gibi sanatçıların resimleriyle başlamıştır. Politik istikrarsızlık ve ekonomik […]

Realizm Nedir Ne Demektir ve Ressamlar Listesi

Realizm Nedir Ne Demektir ve Ressamlar Listesi

Realizm Nedir Ne Demektir? Sanat dallarında ve ağırlıklı olarak edebiyat alanında gelişen bir akımdır. Gerçekteki şeyleri, hayatı, tabiatı olduğu gibi, hatta çirkinlikleriyle anlatmayı amaç edinen bu akıma edebiyatta bazen natüralizm (doğalcılık) de denir. Felsefede ise realizm, genel fikirleri birer gerçek varlık sayan düşünüş düzenidir. Bu görüşün ilk kurucusu Platon’dur. Sanatta realizm, gerçeği idealleştirmemesini, tabiattan daha […]

Fütürizm Nedir Ne Demektir ve Ressamlar Listesi

Fütürizm Nedir Ne Demektir ve Ressamlar Listesi

Fütürizm Nedir Ne Demektir ? Fütürizm, İtalya’da başlayan bir resim, heykel ve edebiyat akımıdır. 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkan bu akım geçmişe, şimdiki zamana, geleceğe ait duyumları aynı anda anlatmaya çalışır. İtalyan şair ve tiyatro yazarı Filippo Tommaso Marinetti 1909’da ‘Le Figaro’ gazetesinde fütürizmin esaslarını belirten bir yazı yayınladı. Böylece fütürizm akımı başlamış oldu. Marinetti […]

Fotorealizm akımı Hipergerçekçilik

Fotorealizm akımı Hipergerçekçilik

Fotorealizm akımı Hipergerçekçilik Fotorealizm akımı yani Hipergerçekçilik son yıllarda ilgiyi daha fazla çekmeye başladı. Önce Sotheby’s’de yapılan Çağdaş Türk Sanatı fuarında oldukça yüksek fiyata alıcı bulan Taner Ceylan’ın fotogerçekçi işi, Ruhani ve sonra, bu akımın Türkiye’deki en önemli isimlerinden Mustafa Sekban’ın sergisiyle, fotopentür üzerine daha çok konuşur ve sanat mecrasında tartışır olduk. Klasik resmin yanında […]

btt