Archive | SANAT EKOLLERİ

natüralizm

Natüralizm nedir ve ressamları kimlerdir

Natüralizm (doğalcılık),edebiyat ve görsel sanatlarda, 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında doğan bir akımdır.Doğa bilimin ilke ve yöntemlerini, özellikle de Darwinci doğa anlayışının ilke ve yöntemlerinin sanata uyarlanmasıyla gelişmiştir. Güzel sanatlarda natüralizm (doğalcılık) en az bozulma veya yorumlama ile doğanın temsilini veya tasvirini (insanlar dahil) içeren gerçek bir hayat tarzını tanımlar. Natüralizmin kurucusu olarak […]

konstrüktivizm

Konstrüktivizm Sanat Akımı ve Temsilcileri

Konstrüktivizm Sanat Akımı ve Temsilcileri 20. yüzyılın ikinci on yıllık süresi içinde aktif olan önemli bir sanat akımıdır. Akım Rusya’da doğdu ve 1917 devrimini müteakiben etkinlik gösterdi. Yeni doğan bu dünya düzeni içerisinde sanatçının bir mühendis ve bir bilim adamı olduğunu kabul eden bu akıma bağlı sanatçılar, yeni kurulmakta olan bir düzenin yeni kurallara ihtiyaç […]

hudson river school

Hudson River School ve Temsilcileri

Hudson River School Akım, 19. yüzyıl ortalarında estetik açıdan romantizmden etkilenen Amerikalı bir grup manzara ressamı tarafından kuruldu. Akım adını Hudson River Vadisi, Catskill, Adirondack ve White Mountains da dahil olmak üzere bu bölgelerdeki manzaraları ve yaşamı konu edinmesinden aldı. Daha sonraki temsilciler akımın konularını, New England, Batı ve Güney Amerika, deniz ve yerlileri yaşamını […]

dadaizm

Dadaizm Sanat Akımı ve Temsilcileri

Dadaizm Sanat Akımı Dadaizm, yirminci yüzyılın başlarında yenilikçi ve öncü bir sanat akımı olarak Avrupa’da ortaya çıktı.  Önce İsviçre’de daha sonra 1920’lerde Paris’te yayıldı. Akım öncelikle 1.Dünya Savaşı’na tepki olarak gelişti. Akım, modern kapitalist toplumun estetiği yerine anlamsızlığı ve mantıksızlığı vurgulayarak, anti kapitalist ve anti-burjuva tepkileri dile getirmeye çalıştı. Akım kolaj, ses, yazı ve heykel […]

barbizon ekolü

Barbizon Ekolü nedir özellikleri nelerdir

Barbizon Ekolü Ekol, dönemin baskın romantizm akımına karşı ortaya çıkan gerçekçiliğin özgün bir tavrı olarak ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 1830’dan 1870’lere kadar etkili olmuştur. Akım ismini Fransa, Fontainebleau Ormanı yakınlarındaki Barbizon köyünden almıştır. Bu ekolün en önemli özelliklerinden bazıları ton nitelikleri, renk, gevşek fırça darbeleri ve yumuşak form kullanımıdır. 1824 yılındaki Paris Salon sergisinde İngiliz ressam […]

Fovizm

Fovizm akımı nedir ve fovizm sanatçıları kimlerdir ?

Fovizm akımı Fovizm, yirminci yüzyılın başlarında Les Fauves adındaki bir grup modern sanatçının vurgulu ve güçlü renk kullanımı etrafında şekillenen çalışmaları ile ortaya çıkar. 1904’te başlayıp 1910 sonrasına da etkisini sürdüren akımın örnekleri bu sürede üç ortak sergide buluştu. Fovizm öncüleri André Derain ve Henri Matisse, bir araç olarak yoğun renk kullanımı üzerine şekillenen eserlerini paylaştılar. “Modern Sanat […]

Art nouveau

Art Nouveau nedir ve ressamlar listesi

Art Nouveau Akım 19. yüzyılın akademik sanatına tepki olarak doğmuştur. Resim, mimari ve diğer uygulamalı sanatlarda etkili olmuştur. Art Nouveau nasıl okunur ? Türkçe yeni sanat anlamına gelen akımın okunuş şekli (ar nuvo) dur. Özellikle bitki ve çiçeklerin yumuşak ve kavisli hatları temel esin kaynağı olmuştur. Tarihçe Akım toplam bir sanat sanat tarzı olarak benimsendi. […]

sürrealizm

Sürrealizm nedir ve sürrealist ressamlar listesi

Sürrealizm nedir ve sürrealist ressamlar listesi Sürrealizmi Türkçeye “Gerçeküstü akımı” olarak çevirebiliriz. Bu akım, Empresyonizm, Kübizm, Fovizm gibi teknik planda devrimler çerçevesine uyan ekollere doğrudan doğruya “duygu” sistemine önem veren, onunla var olan bir akım olarak niteleyebiliriz. “Duygu” kelimesini, geniş anlamını belirtmek için tırnak içine aldık. Sürrealizm konusunda “duygu”dan söz açılırsa rüyaları, hayalleri, bilinçaltı dünyamızın […]

Kübizm Akımı

Kübizm Akımı nedir ve Ressamlar Listesi

Kübizm Akımı nedir ne demektir? Kübizm, Empresyonizme paralel olarak çağdaş akımların en önemlilerinden biridir. Kübizmin geniş, dünya sanatını çerçevesi içine alan etkileri yalnız resimde kendini göstermemiş, bütün süsleme sanatlarını, tiyatro dekorları ve kostümlerini ve mimarlığa da etkilemiştir. Bu bakımdan Kübizmin, empresyonizmden çok daha geniş bir “biçim felsefe ve metafiziği” kurmuş olduğunu kabul etmemiz gerekir. 1907’den […]

Romantizm Ressamları Listesi

Romantizm Ressamları Listesi soyadı sırası ile

Romantizm Ressamları Listesi Romantik Sanatçıların Biyografileri ve Eserleri İlgili sanatçının görseline tıklayarak sanatçının hayatı, tablo listesi, tablo indexi, varsa stüdyo yaşamından kareler, hakkında yazılan kitaplar ve yayınlanan videolar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, arzu ettiğiniz takdirde her sanatçının tablolarının premium kalite kanvas baskı ve/veya özel sipariş vererek yağlıboya reprodüksiyonunu edinmek için gerekli bağlantı ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. […]

Empresyonist Ressamlar

Empresyonist Ressamlar Listesi soyadı sırası ile

Empresyonist Ressamlar Listesi Empresyonist Sanatçıların Biyografileri İlgili sanatçının görseline tıklayarak sanatçının hayatı, tablo listesi, tablo indexi, varsa stüdyo yaşamından kareler, hakkında yazılan kitaplar ve yayınlanan videolar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, arzu ettiğiniz takdirde her sanatçının tablolarının premium kalite kanvas baskı ve/veya özel sipariş vererek yağlıboya reprodüksiyonunu edinmek için gerekli bağlantı ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Empresyonist Ressamlar […]

Barok Dönemi Ressamları Listesi

Barok Dönemi Ressamları Listesi

Barok Dönemi Ressamları Listesi Barok Dönemi Sanatçıların Biyografileri İlgili sanatçının görseline tıklayarak sanatçının hayatı, tablo listesi, tablo indexi, varsa stüdyo yaşamından kareler, hakkında yazılan kitaplar ve yayınlanan videolar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, arzu ettiğiniz takdirde her sanatçının tablolarının premium kalite kanvas baskı ve/veya özel sipariş vererek yağlıboya reprodüksiyonunu edinmek için gerekli bağlantı ve iletişim bilgilerine […]

Akademizm

Akademizm Ekolüne Mensup Ressamlar Listesi

Akademizm Ekolüne Mensup Ressamlar Listesi Akademizm Ekolüne Mensup Sanatçıların Biyografileri İlgili sanatçının görseline tıklayarak sanatçının hayatı, tablo listesi, tablo indexi, varsa stüdyo yaşamından kareler ve hakkında yazılan kitaplara ulaşabilirsiniz.  Ayrıca sanatçı hakkında yayınlanan videolara ulaşabilirsiniz. Ayrıca, arzu ettiğiniz takdirde her sanatçının tablolarının premium kalite kanvas baskı veya özel sipariş vererek yağlıboya reprodüksiyonunu edinmek için gerekli […]

Maniyerist Ressamlar Listesi

Maniyerist Ressamlar Listesi soyadı sıralı

Maniyerist Ressamlar Listesi Maniyerist Sanatçıların Biyografileri İlgili sanatçının görseline tıklayarak sanatçının hayatı, tablo listesi, tablo indexi, varsa stüdyo yaşamından kareler, hakkında yazılan kitaplar ve yayınlanan videolar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, arzu ettiğiniz takdirde her sanatçının tablolarının premium kalite kanvas baskı ve/veya özel sipariş vererek yağlıboya reprodüksiyonunu edinmek için gerekli bağlantı ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Maniyerist […]

empresyonizm

Empresyonizm Nedir Ne Demektir?

Empresyonizm Nedir Ne Demektir? Resimde, 19. yüzyılda Fransa’da doğmuş bir sanat akımıdır. ‘Impression’ (izgi) kelimesinden gelir. Türkçe karşılığı olarak İzlenimcilik olarak tanımlanmıştır. Ünlü Fransız ressamı Claude Monet güneşin deniz üzerindeki izgisini gösteren bir tabloya impression adını vermişti. Bu tablo 1874 yılı Mayıs’ında Paris’te bir sergide teşhir edilirken tabloyu gören bir Fransız gazetecisi bu kelimeyi umumi […]

barok

Barok Sanatı Nedir Ne Demektir

Barok Nedir Ne Demektir? 16. yüzyılın ortalarından 18. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa sanatına hakim olan bir üsluptur. Kelimenin kökü olan “barrueco” İspanyolcada “işlenmemiş iri inci” anlamına gelir. Düzenli ve kurallara bağlı Rönesans sanatının yerini tutan tarz sanat dünyasına büyük bir serbestlik, heyecan ve taşkınlık dolu çizgiler getirmiştir. Barok üslubunun 18. yüzyılda aldığı daha kaba ve […]

ekspresyonizm

Ekspresyonizm Nedir Ne Demektir ve Ressamlar Listesi

Ekspresyonizm Nedir Ne Demektir? Ekspresyonizm Dışavurumculuk çağdaş resim dünyasında önemli yeri olan bir akımdır. Ekspresyonizm modern bir akım olarak 1890’larda Norveçli sanatçı Edvard Munch, Avusturyalı Gustav Klimt, Belçikalı James Ensor gibi sanatçıların resimleriyle başlamıştır. Politik istikrarsızlık ve ekonomik çöküntü ortamında Almanya’da pozitivizm ve naturalizm ve empresyonizm akımlarına karşı olarak ortaya çıkmıştır. Ekspresyonizm akımı, doğanın olduğu […]

Realizm

Realizm Nedir Ne Demektir ve Ressamlar Listesi

Realizm Nedir Ne Demektir? Sanat dallarında ve ağırlıklı olarak edebiyat alanında gelişen bir akımdır. Gerçekteki şeyleri, hayatı, tabiatı olduğu gibi, hatta çirkinlikleriyle anlatmayı amaç edinen bu akıma edebiyatta bazen natüralizm (doğalcılık) de denir. Felsefede ise realizm, genel fikirleri birer gerçek varlık sayan düşünüş düzenidir. Bu görüşün ilk kurucusu Platon’dur. Sanatta realizm, gerçeği idealleştirmemesini, tabiattan daha […]

fütürizm

Fütürizm Nedir Ne Demektir ve Ressamlar Listesi

Fütürizm Nedir Ne Demektir ? Fütürizm, İtalya’da başlayan bir resim, heykel ve edebiyat akımıdır. 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkan bu akım geçmişe, şimdiki zamana, geleceğe ait duyumları aynı anda anlatmaya çalışır. İtalyan şair ve tiyatro yazarı Filippo Tommaso Marinetti 1909’da ‘Le Figaro’ gazetesinde fütürizmin esaslarını belirten bir yazı yayınladı. Böylece fütürizm akımı başlamış oldu. Marinetti […]

Fotorealizm / Hipergerçekçilik

Fotorealizm / Hipergerçekçilik Önce Sotheby’s’de yapılan Çağdaş Türk Sanatı fuarında oldukça yüksek fiyata alıcı bulan Taner Ceylan’ın fotogerçekçi işi, Ruhani ve sonra, bu akımın Türkiye’deki en önemli isimlerinden Mustafa Sekban’ın sergisiyle, fotopentür üzerine daha çok konuşur ve sanat mecrasında tartışır olduk. Klasik resmin yanında alternatif bir tür olarak gücünü giderek daha çok hissettiren foto-pentürün alametifarikası […]

btt