Adil Doğançay hayatı ve eserleri (1900 – 1990)

Adil Doğançay

Adil DoğançayTürk Empresyonist Ressam Adil Doğançay 1900 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Tüccar Ali Bey’dir. Eyüp Rüştiyesi’nde okurken Şerif Renkgörür’den, Harita Mühendislik Mektebi’nde okurken Diyarbakırlı Tahsin Bey‘den ders alan Doğançay, 1920 yılında bu mektebi bitirmiş ve İstiklal Savaşı’na katılmıştır. Meslek hayatı boyunca asla sanattan kopmayan sanatçı, çoğu zaman tabiattan çalışmıştır.

Önceleri detaya inerek realist çalışan sanatçı, bu ilk eserleriyle dikkat çekmiştir. Daha sonraları empresyonist bir anlayışa yönelmiştir.

Bir ara Amerika’ya da giden sanatçı, oradaki sanat akımlarını yakından izlemiş ve Amerika’daki çalışmalarının büyük bir kısmını burada bırakmıştır. Devlet Resim Heykel sergilerine, Asker Ressamlar Sanat Derneği sergilerine ve daha bir çok karma sergilere eserler veren ressam 1990 yılında vefat etmiştir.  Bir çok özel ve resmi koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

Sanatçının tablo listesi

Adil Doğançay Peyzaj
Peyzaj

Adil Doğançay Değirmendere
Değirmendere

Adil Doğançay Sahilde Tekneler
Sahilde Tekneler

Adil Doğançay Boğaz Manzarası
Boğaz Manzarası

Adil Doğançay tablo indexi

Peyzaj, Tarih: 1954, Orijinal Boyut: 40 x 50 cm

Değirmendere, Orijinal Boyut: 18 x 25 cm

Sahilde Tekneler, Tarih: 1957, Orijinal Boyut: 17 x 29 cm

Boğaz Manzarası