Sürrealizm nedir ve sürrealist ressamlar listesi

Sürrealizm Sürrealizm kelimesini Türkçeye “Gerçeküstü akımı” olarak çevirebiliriz. Bu akım, Empresyonizm, Kübizm, Fovizm gibi teknik planda devrimler çerçevesine uyan ekollere

Devam

Kübizm Akımı nedir ve Ressamlar Listesi

Kübizm Akımı Kübizm akımı, empresyonizme paralel olarak çağdaş akımların en önemlilerinden biridir. Kübizmin geniş, dünya sanatını çerçevesi içine alan etkileri

Devam

Romantizm Ressamları Listesi soyadı sırası ile

Romantizm Ressamları Listesi Romantizm Ressamları Biyografileri ve Eserleri İlgili sanatçının görseline tıklayarak sanatçının hayatı, tablo listesi, tablo indexi, varsa stüdyo

Devam

Empresyonist Ressamlar Listesi soyadı sırası ile

Empresyonist Ressamlar Listesi Empresyonist Ressamlar Biyografileri İlgili sanatçının görseline tıklayarak sanatçının hayatı, tablo listesi, tablo indexi, varsa stüdyo yaşamından kareler, hakkında

Devam

Empresyonizm Nedir Ne Demektir?

Empresyonizm Empresyonizm, resimde, 19. yüzyılda Fransa’da doğmuş bir sanat akımıdır. ‘Impression’ (izgi) kelimesinden gelir. Türkçe karşılığı olarak İzlenimcilik olarak tanımlanmıştır.

Devam

Ekspresyonizm Nedir Ne Demektir ve Ressamlar Listesi

Ekspresyonizm (Anlatımcılık ya da Dışavurumculuk) Ekspresyonizm, Dışavurumculuk ya da Anlatımcılık olarak da tercüme edilmekte ve literatürde bu şekillerde de kullanılmaktadır.

Devam

Realizm Nedir Ne Demektir ve Ressamlar Listesi

Realizm Sanat dallarında ve ağırlıklı olarak edebiyat alanında gelişen bir akımdır. Gerçekteki şeyleri, hayatı, tabiatı olduğu gibi, hatta çirkinlikleriyle anlatmayı

Devam

Fütürizm Nedir Ne Demektir ve Ressamlar Listesi

Fütürizm Fütürizm, İtalya’da başlayan bir resim, heykel ve edebiyat akımıdır. 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkan bu akım geçmişe, şimdiki zamana,

Devam