Romantizm Sanat Akımı ve Romantizm ressamları

Romantizm Sanat Akımı ve Romantizm ressamları

By editor

Posted in

Romantizm Sanat Akımı ve Romantizm ressamları

Romantizm Sanat Akımı

Romantizm, 18. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar geçen süreçte Batı medeniyetinde edebiyat, resim, müzik, mimarlık, eleştiri ve tarih yazıcılığı gibi birçok eseri karakterize eden bir tutum ya da entelektüel yönelimdir. Romantizm, genel olarak Klasizmin, 18. yüzyıl sonlarında özellikle Neoklasizmin düzen, sukunet, uyum, denge, idealleşme ve rasyonellik ilkelerinin bir reddi olarak görülebilir. Ayrıca, bir ölçüde Aydınlanmaya ve 18. yüzyıl rasyonalizmine ve genel olarak fiziksel materyalizme karşı bir tepkidir.

Romantizm, bireyi, öznel, irrasyonel, yaratıcı, kişisel, kendiliğinden olağanı, duygusal olanı, vizyoneri ve aşkınlıkları vurgular. Romantizmin karakteristik davranışlarının arasında şunlar vardır: doğanın güzelliklerini derinden takdir; mantık ve akıl üzerindeki duyuların genel olarak yüceltilmesi vardır. Ayrıca, kendine yönelmeyi ve insan kişiliğinin ve ruh hallerinin ve zihinsel potansiyellerinin daha fazla incelenmesini merkeze alır.

Dahiyle, kahramanla ve genel olarak istisnai bir figürle meşgul olması ve tutkularına ve iç mücadelelerine odaklanması hedeflenir. Sanatçının ruhu, resmi kurallara ve geleneksel prosedürlere sıkı sıkıya bağlı kalmaktan daha önemli olan, bireysel yaratıcılığa odaklanır. Aşkın deneyimlere ve manevi gerçeğe bir kapı aralayan hayal gücüne vurgu yapar.

İngiliz Romantizmi

Halk kültürüne, ulusal ve etnik kültürel kökenlere ve ortaçağ dönemine saplantılı bir ilgiyi, egzotik, uzak, gizemli, tuhaf, okült tercihleri gündemine taşır. 1760’larda ve 70’lerde James Barry, Henry Fuseli, John Hamilton Mortimer ve John Flaxman dahil birkaç İngiliz sanatçı geleneksel figüratif sanatın klasik tarihi ve mitolojik konularında resim yapmaya başladılar. Bu sanatçılar tuhaf, acıklı ya da abartılı kahramanca temaları tercih ettiler ve resimlerini ışık çizgisi ve gölgenin hassas doğrusal çizimleri ve koyu renk kontrastlarıyla tanımladılar.

İngiltere’deki diğer öncü romantik ressam William Blake, kendi güçlü ve eşsiz vizyoner kompozisyonlarını geliştirmiştir. Büyük İngiliz romantik manzara resmi, J.M.W. Turner ve John Constable’ın eserlerinde ortaya çıkmıştır. Bu sanatçılar ışığın, atmosferin ve rengin geçici ve dramatik etkilerini, korku ve ihtişamı çağrıştırabilen dinamik bir doğal dünyayı canlandırmak için vurgulamışlardır.

Fransız Romantizmi

Fransa’da baş erken Romantik dönem ressamları Napolyon Savaşlarının modern olaylarının dramatik tablolarını çizen Baron Antoine Gros ve Théodore Géricault’tur. En büyük Fransız Romantik ressamı Eugène Delacroix’ydı. Özgür ve dışavurumcu fırça darbeleri, zengin ve duyumsal renk kullanımı, dinamik kompozisyonları, Kuzey Afrika Arap yaşamından memleketindeki devrimsel politikalara uzanan egzotik ve maceracı konularıyla öne çıkmıştır.

Paul Delaroche, Théodore Chassériau, ve arasa sırada, J.A.D. Ingres, Fransa’daki Romantik resmin son ve daha akademik aşamasını temsil etmektedir. Almanya’da romantik resim, P.O. Runge’un eserlerinde olduğu gibi, sembolik ve alegorik fikirlerde yer almıştır. En büyük Alman Romantik sanatçısı olan Caspar David Friedrich, bakanlara gizemli ve dini bir korku hissi uyandırabilecek, ürkütücü sessiz ve keskin manzaralar yaratmıştır. Romantizm, öncelikle mimarlıkta, eski mimari tarzların taklitleri ve “folly” olarak bilinen eksantrik yapılar aracılığıyla ifade edilmiştir. Ortaçağ Gotik mimarisi, İngiltere ve Almanya’daki Romantik hayal gücüne hitap etmiştir ve bu yenilenmiş ilgi Gotik Revival’a yol açmıştır.

 

Romantizm Ressamları – Biyografileri ve Eserleri

Andreas Achenbach (1815 – 1910)

Andreas Achenbach (1815 – 1910)

Oswald Achenbach (1827 – 1905)

Oswald Achenbach (1827 – 1905)

Manuel Cabral Aguado Bejarano (1827 – 1891)

Manuel Cabral Aguado Bejarano (1827 – 1891)

Ivan Konstantinovich Aivazovsky (1817 – 1900)

Ivan Konstantinovich Aivazovsky (1817 – 1900)

Washington Allston (1779 – 1843)

Washington Allston (1779 – 1843)

Albert Anker (1831 – 1910)

Albert Anker (1831 – 1910)

Anders Monsen Askevold (1834 – 1900)

Anders Monsen Askevold (1834 – 1900)

William Holbrook Beard (1824 – 1900)

William Holbrook Beard (1824 – 1900)

William Blake (1757 – 1827)

William Blake (1757 – 1827)

Ralph Albert Blakelock (1847 – 1919)

Ralph Albert Blakelock (1847 – 1919)

Karl Eduard Ferdinand Blechen (1798 – 1840)

Karl Eduard Ferdinand Blechen (1798 – 1840)

Alfred de Breanski (1852 – 1928)

Alfred de Breanski (1852 – 1928)

Carl Ludwig Brandt (1831 – 1905)

Carl Ludwig Brandt (1831 – 1905)

Richard Parkes Bonington (1802 – 1828)

Richard Parkes Bonington (1802 – 1828)

John Constable (1776 – 1837)

John Constable (1776 – 1837)

John Sell Cotman (1782 – 1842)

John Sell Cotman (1782 – 1842)

Carl Gustav Carus (1789 – 1869)

Carl Gustav Carus (1789 – 1869)

Johan Christian Dahl (1788 – 1857)

Johan Christian Dahl (1788 – 1857)

Hans Dahl (1849 – 1937)

Hans Dahl (1849 – 1937)

Eugene Delacroix (1798 – 1863)

Eugene Delacroix (1798 – 1863)

Francis Danby Hayatı (1793 – 1861)

Francis Danby Hayatı (1793 – 1861)

Adrien Dauzats (1804 – 1868)

Adrien Dauzats (1804 – 1868)

Gustave Dore (1832 – 1883)

Gustave Dore (1832 – 1883)

Jacob Eichholtz (1776 – 1842)

Jacob Eichholtz (1776 – 1842)

Caspar David Friedrich (1774 – 1840)

Caspar David Friedrich (1774 – 1840)

Heinrich Füssli (1741 – 1825)

Heinrich Füssli (1741 – 1825)

Jean Louis Theodore Gericault (1791 – 1824)

Jean Louis Theodore Gericault (1791 – 1824)

Anne Louis Girodet (1767 – 1824)

Anne Louis Girodet (1767 – 1824)

Thomas Girtin (1775 – 1802)

Thomas Girtin (1775 – 1802)

Francisco Goya (1746 – 1828)

Francisco Goya (1746 – 1828)

William Hahn (1829 – 1887)

William Hahn (1829 – 1887)

Frederik Hendrik Kaemmerer (1839 – 1902)

Frederik Hendrik Kaemmerer (1839 – 1902)

Mariano Fortuny Marsal (1838 – 1874)

Mariano Fortuny Marsal (1838 – 1874)

John Martin (1789 – 1854)

John Martin (1789 – 1854)

William Hodges hayatı ve eserleri (1744 – 1797)

William Hodges (1744 – 1797)

Romantizm Akımı Eserleri Video

 


 

Share this story

btt