Ekspresyonizm Nedir Ne Demektir

Ekspresyonizm Nedir Ne Demektir ve Ressamlar Listesi

By editor

Posted in , | Tags : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ekspresyonizm Nedir Ne Demektir?

Ekspresyonizm Dışavurumculuk çağdaş resim dünyasında önemli yeri olan bir akımdır. Ekspresyonizm modern bir akım olarak 1890’larda Norveçli sanatçı Edvard Munch, Avusturyalı Gustav Klimt, Belçikalı James Ensor gibi sanatçıların resimleriyle başlamıştır.

Politik istikrarsızlık ve ekonomik çöküntü ortamında Almanya’da pozitivizm ve natüralizm ve empresyonizm akımlarına karşı olarak ortaya çıkmıştır.

Ekspresyonizm akımı, doğanın olduğu gibi aktarılmasını hoş karşılamaz, bunun yerine duyguların ve iç dünyanın etkisine dikkat çeker. Gerçek görüşün yerine sanatçının kendine özgü görüşü üzerinde durur.

1900-1935 yılları arasında gelişen akım doğayı ve toplumu nesnel bir bakış açısıyla betimlemeye karşı çıkarak, öznel ya da içsel gerçeğin yansıtılmasını savunmuştur. Özellikle Almanya’da sanat dallarının hepsinde etkili olan akım hem sanatta, hem de toplumda kabul edilmiş biçim ve geleneklere bir başkaldırı niteliği taşımaktadır.

Ekspresyonizm ve Yayılma Alanı

Ekspresyonistler ordu, okul, ataerkil aile ve imparatorluk gibi kurumların yerleşik otoritesine karşı çıktılar. Buna karşılık toplum dışına itilmiş yoksulların, ezilmişlerin, akıl hastalarının, sokak kadınlarının ve eziyet edilen gençlerin yanında yer almışlardır.

Eski dönemlere ait sanat ürünlerinde, nahif ve ilkel sanatta ve çocuk resimlerinde ilk belirtileri görülen dışavurumculuk, en yetkin ve güçlü anlatıma görsel sanatlarda kavuşmuştur. Çizgi ve renk doğadan bağımsız kılınarak duygusal tepkileri yansıtmak amacıyla olabildiğince özgür bir biçimde kullanılmıştır. Kalın boya hamuru, yoğun renk, karşıt değerler ve biçimleri bozma dışavurumculuğun tipik özellikleridir. Vincent van Gogh’un resimlerinde duygularını da anlatması nedeniyle bu hareketin öncüsü kabul edilir.

19. yüzyılın sonlarında Van Gogh, Edvard Munch, James Ensor, Toulouse-Lautrec gibi ressamların yapıtlarında belirme­ye başlayan Dışavurumculuk, 1900’lerde, kendilerine Die Brücke (Köprü) adını veren bir grup Alman sanatçı, Munch’tan Van Gogh’a ve fovist akımdan etkiler kazanarak ortaya çıktılar ve ekspresyonizmi daha ileri aşamalara eriştirdiler. Bu topluluk, daha sonra Berlin’de etkinlik gösterdi. Die Brücke sanat­çılarının resimlerinde ve tahta üzerine gravür­lerinde dikkat çeken özellikler, gerçeğe uy­gun düşmeyen renkler, çarpıcı bir biçimde verilmiş insan yüzleri ve görünümlerdir.

Herwart Walden’in 1910’da Berlin’de kurduğu Der Sturm (Fırtına) adlı sanat dergisi ve galerisi, Dışavurum­culuk’un bu kentte iyice yaygınlaşmasına yol açtı. Wassily Kandinsky, Franz Marc, August Macke, Alexey von Jawlensky gibi Münih’ te yaşayan ressamların kurduğu Der Blaue Reiter (Mavi Atlı) adlı topluluk, Die Brücke sanatçılarının kullandığı renklere ben­zer renkler kullandı. Çok geçmeden de soyut araştırmalara yöneldi. Avusturya’da Egon Schiele ve Oskar Kokoschka Dışavurumcu yapıtlar verirken, Fran­sa’da bu akımın başlıca temsilcisi Georges Rouault oldu.

Ekspresyonizm Akımına mensup Ressamlar Listesi – Biyografileri ve Eserleri

Francis Bacon (1909 – 1992)

Francis Bacon (1909 – 1992)

Paula Modersohn Becker (1876 – 1907)

Paula Modersohn Becker (1876 – 1907)

Marc Chagall (1887 – 1985)

Marc Chagall (1887 – 1985)

Lovis Corinth (1858 – 1925)

Lovis Corinth (1858 – 1925)

Conrad Felixmüller (1897 – 1977)

Conrad Felixmüller (1897 – 1977)

James Ensor (1860 – 1949)

James Ensor (1860 – 1949)

Alberto Giacometti (1901-1996)

Alberto Giacometti (1901-1996)

Paul Klee (1879 – 1940)

Paul Klee (1879 – 1940)

August Macke (1887-1914)

August Macke (1887-1914)

Franz Marc (1880 – 1916)

Franz Marc (1880 – 1916)

Georg Macco (1863 – 1933)

Georg Macco (1863 – 1933)

Edvard Munch (1863 – 1944)

Edvard Munch (1863 – 1944)

Wassily Kandinsky (1866 – 1944)

Wassily Kandinsky (1866 – 1944)

Lyonel Feininger (1871 – 1956)

Lyonel Feininger (1871 – 1956)

Alexej von Jawlensky (1864 – 1941)

Alexej von Jawlensky (1864 – 1941)

John Marin (1870 – 1953)

John Marin (1870 – 1953)

Emil Nolde (1867 – 1956)

Emil Nolde (1867 – 1956)

Erich Heckel (1883 – 1970)

Erich Heckel (1883 – 1970)

Carl Fredrik Hill (1849 – 1911)

Carl Fredrik Hill (1849 – 1911)

VİDEO

Share this story

btt