Natüralizm nedir ve ressamları kimlerdir

Natüralizm nedir?

Natüralizm (doğalcılık),edebiyat ve görsel sanatlarda, 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında doğan bir akımdır.Doğa bilimin ilke ve yöntemlerini, özellikle de Darwinci doğa anlayışının ilke ve yöntemlerinin sanata uyarlanmasıyla gelişmiştir.

Güzel sanatlarda ise en az bozulma veya yorumlama ile doğanın temsilini veya tasvirini (insanlar dahil) içeren gerçek bir hayat tarzını tanımlar. Natüralizmin kurucusu olarak Fransız yazar Emile Zola kabul edilir. Akım Fransa ve Avrupa’nın diğer bölgelerine yayılmaya başlamadan önce kendisini ilk olarak İngiliz manzara resminde göstermiştir.

Akım, gerçeği anlatmayı aşırılığa vardıran, hayatı bilimsel bir nesnellikle ele alan, bir sanat akımıdır. Doğalcılık, kısa ömürlü bir akım olmakla birlikte gerçekçiliğin zenginleşmesini, yeni konuların bulunmasını ve yaşama yakın olan bir anlatımın gelişmesine katkı sağladı.

Temsilcileri

Jules Bastien-Lepage
Max Liebermann
Léon Augustin Lhermitte
August Hagborg
Victor Gabriel Gilbert
Paul Charles Chocarne Moreau
François Alfred Delobbe
Claude Joseph Bail

Natüralizm Ressamları

RESSAMLARIN LİSTESİNİ İNCELEYEBİLECEĞİNİZ GALERİ SAYFASI