natüralizm

Natüralizm nedir ve ressamları kimlerdir

By editor

Posted in , | Tags : , , , ,

Natüralizm nedir?

Natüralizm (doğalcılık),edebiyat ve görsel sanatlarda, 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında doğan bir akımdır.Doğa bilimin ilke ve yöntemlerini, özellikle de Darwinci doğa anlayışının ilke ve yöntemlerinin sanata uyarlanmasıyla gelişmiştir.

Güzel sanatlarda natüralizm (doğalcılık) en az bozulma veya yorumlama ile doğanın temsilini veya tasvirini (insanlar dahil) içeren gerçek bir hayat tarzını tanımlar. Natüralizmin kurucusu olarak Fransız yazar Emile Zola kabul edilir. Akım Fransa ve Avrupa’nın diğer bölgelerine yayılmaya başlamadan önce kendisini ilk olarak İngiliz manzara resminde göstermiştir.

Akım, gerçeği anlatmayı aşırılığa vardıran, hayatı bilimsel bir nesnellikle ele alan, bir sanat akımıdır. Doğalcılık, kısa ömürlü bir akım olmakla birlikte gerçekçiliğin zenginleşmesini, yeni konuların bulunmasını ve yaşama yakın olan bir anlatımın gelişmesine katkı sağladı.

Temsilcileri

Jules Bastien-Lepage
Max Liebermann
Léon Augustin Lhermitte
August Hagborg
Victor Gabriel Gilbert
Paul Charles Chocarne Moreau
François Alfred Delobbe
Claude Joseph Bail

Natüralizm Ressamları

Jose Malhoa hayatı ve eserleri (1855 – 1933)

Jose Malhoa (1855 – 1933)

Claude Joseph Bail hayatı ve eserleri (1862 – 1921)

Claude Joseph Bail (1862 – 1921)

Jules Bastien Lepage hayatı ve eserleri (1848 – 1884)

Jules Bastien Lepage (1848 – 1884)

Paul Charles Chocarne Moreau (1855 – 1931)

Paul Charles Chocarne Moreau (1855 – 1931)

Pascal Jean Dagnan Bouveret (1852 – 1829)

Pascal Jean Dagnan Bouveret (1852 – 1829)

François Alfred Delobbe (1835 – 1920)

François Alfred Delobbe (1835 – 1920)

Victor Gabriel Gilbert hayatı ve eserleri (1847 – 1933)

Victor Gabriel Gilbert (1847 – 1933)

August Hagborg hayatı ve eserleri (1852 – 1921)

August Hagborg (1852 – 1921)

Share this story

btt